5-teljeline CNC

CNC töötlemiskeskus Bacci Smartjet TGV

Detaili max mõõt 600 x 600 x 300 mm.

Kuna täpne mõõt sõltub konkreetsest töötlusest, siis saada oma päring.

Mudeli valmistamiseks kasutame programmi Solidworks. Töötlusoperatsioonid lisame AlphaCam`i abil.

Töötlusprogrammi koostamine sisaldab:

 • 3D mudeli valmistamist Solidworksis
 • detaili positsioneerimist ja töötluste lisamist Alphacamis
 • terapargi komplekteerimist masinasse
 • ohutu töötlemise tagamiseks 3D simulatsiooni

Ettevalmistusprotsessi pikkus sõltub programmi keerukusest ja masina terapargi hetkeolukorrast.  Lihtsamate töötlusoperatsioonide peale kulub kuni tund, keskmiselt 2 tundi. Selle sees on 3D mudeli loomine, töötluste asetamine detailile, terapargi komplekteerimine, detaili positsioneerimine masinas, pingi 0 punkti kalibreerimine ja spindlite soojendamine.

5 interpolaarse telje liikumisega töötlemiskeskus SMART JET-TGV

 Vaata tutvustavat videolõiku:

TSENTRIS paiknev 5-teljeline CNC masin ei ole kindlasti mitte kõige suurem, pigem on see väga väike mudel, ütleb Randi Sepping, kes masinasaali spetsialistina sellega ka ise tööd teeb. TSENTRIS kasutatakse pinki disainimise ja prototüüpimise puhul. Ei minda seda teed, et hakataks andma masstoodangut, vaid püütakse teha taseme võrra keerulisemaid asju, millega teised veel ei tegele. „Enamus meie masinapargist ongi planeeritud selle mõtte järgi, et mida teistel ei ole,” rääkis Randi. „Kui oled ka CNC masina peale välja läinud, siis teiste masinatega sama kvaliteeti saavutada on raske kui mitte võimatu.”

CNC pingi ja 3D-skaneerimise seadmete vahel on tihe koostöö, mis puudutab näiteks vanade mööbliesemete detailide taastamist. Skanneriga tehakse mudel ja CNC-ga lõigatakse detail välja.CNC-l on teatud tööoperatsioonid ja omadused, mis eristavad TSENTRI masinat teistest. „Masinal on kõrge Z-telg ehk kõrguses saab töödelda 700 mm detaile, tööstuses kasutatavad CNC-d jäävad 200-300 mm kanti. Kuna masin on mõõtmetelt väike, siis detail, mida masinasse panna, võib olla 700-1000 mm. Kapi külge sellega teha ei saa, aga toolijalad ja seljatoed on küll mõeldavad.

Märkus: 3-teljelise töötluse jaoks on sobiv detail mõõtudega 800 x 1000 x 700 m (mõningate eranditega – näiteks freesimise puhul 1100 x 700, saetöötluse korral 900 x 600 jne). Palju mõjutab detaili mõõte ka kasutatavate tööriistade arv ja nende asetsemine spindlil. Näiteks tööriistade ümberasetamisega võib saada juurde kuni 100 mm. Kui on vaja kasutada 5-teljelist töötlust, siis sobib detaili max mõõt 600 x 600 x 300 mm (lisateljed vajavad rohkem ruumi keerutamiseks).

Täiendav info TSENTRI praktilistest katsetustest lähtuvalt:

 1. Õhukeste seinte korral on välja rebestuse vältimiseks otstarbekas kasutada äsja teritusest saabunud lõikeinstrumente. Soovitav on vältida õhukeste detailide puhul tammepuitu, kuna 12 millimeetrise seinapaksuse puhul hakkab materjal läbi paistma ja ühendus puidurakkude vahel ei ole enam piisav, et hoida teineteisest kinni
 2. Freesimise ja saagimise kombineerimise katsed. Kui masina nullpunktid on ideaalilähedaselt positsioneeritud ja saeketas on sirge, saavutatakse samaväärne pinna kvaliteet kui freesimise puhul. Ajaline võit kuni 3 korda. 
 3. Kinemaatilise laine vähendamiseks tuleb leida freesimise puhul see ettenihe,mille tulemusel materjali võnkesagedus ei langeks kokku freesi pöörlemissagedusega. Kuna töötluse ajal on see võrdlemisi hästi kuuldav, on mõistlik eendekiirust muuta töötluse ajal, tuginedes operaatori kogemustele. 
 4. Väikeste detailide töötlemiskatsetused erinevate kinnituse kombineerimisel. Mida stabiilsemalt ja ka kindlamalt on detail paigas, seda parem kvaliteet saadakse töötlemisel. Võimalusel eelistada jäikühendust poldi abil otse töölauale.
 5. Terade valik.Täispuidu puhul peaks eelistama teemantkattega lõikeinstrumente. Kuna lõiketerade tehnoloogia muutub pidevalt, on tarvis ennast muutuva tehnoloogiaga regulaarselt kursis hoida.
 6. CNC tööks vajalike erinevate programmide ühildusvigade väljaselgitamine. Alphacam’i programmiga ettevalmistatud töötluskorraldused ei kandu alati edasi CNC pingi juhttarkvarasse. Kontrolli alati simulatsioonis tööradade korrektsust!
 7. Kõveraks tõmbunud puitdetailide kinnitamine vaakumi abil on võimalik ainult väikeste kõveruste ja õhemate detailidepuhul. Suuremate kõveruste ja massiivsemate detailide puhul peab kasutama haaravat kinnitust või lisarakiseid.
 8. Pressvormi valmistamine paindeelemendi saamiseks. Kuna pressvormi valmistamiseks kasutatud vineer oli liiga poorne, esines mitmeid õhulekkeid. Tulevikus tasuks kaaluda kas siis teise ja tihedama materjali kasutusele võttu näiteks tamm, või katta vineeri väliskiht isoleeriva kihiga, näiteks 2-3 kihti värvi, pahtlit vms
 9. Painutatud vineerdetaili lõikamine erinevate lõikeinstrumentidega saavutamaks max lõike kvaliteeti. Kuna vineerikihid on tuurikusse asetatud vaheldumisi risti, esineb HS spiraalfreesiga töötlusel väljarebestusi. Lõikeinstrumendi pöördete tõstmisel 18 000 pealt 24 000 pöördeni, vähenes rebestuse sagedus ca 34%. Soovitatav on võimalusel kasutada saage või teemantplaatidega freesi.
 10. Mitmetasapinnaliste detailide pöördfreesimine. Väga oluline on ette näha tera liikumist (kas mingisugust raadiust on üldse võimalik sellise teraga välja võtta), ja spindlite vaheliikumisi. Hilisemate muudatuste tegemine on väga aeganõudev.
 
Tootja koduleht  http://www.bacci.com/

 

smart.jet-macchina-big-1

Palume päringud saata aadressil tsenter@tsenter.ee

Jaga postitust:
Tsenter