5S – mis see on?

Avaldatud: 30. märts, 2020

5S süsteem on Lean tööriist, mis parandab töökoha efektiivsust ja kõrvaldab segajad. Süsteemis on viis sammu, millest igaüks algab tähega S:
• Sorteeri
• Sea korda
• Sära
• Standardiseeri
• Säilita

Pakkudes süsteemset raamistikku töö korralduse ja puhtuse tagamiseks, aitab 5S vältida hilinenud töö või planeerimata seisaku tõttu kaotatud tootlikkust.

5Si sammud

5S loodi Jaapanis ja algsed “S” -terminid olid jaapani keeles, nii et ingliskeelsed tõlked kõigis viies etapis võivad erineda. Põhiideed ja nendevahelised seosed on siiski hõlpsasti mõistetavad.

1. Sorteeri – Seiri – Eemaldage piirkonnast ebavajalikud seemed.
2. Sea korda – Seiton – Organiseeri ja määra tarvikutele kõige sobivam koht.
3. Sära – Seiso – Puhasta töökoht.
4. Standardiseeri – Seiketsu – Kaasake 5S tööprotseduuridesse.
5. Säilita – Shitsuke – Määrake vastutaja, jälgige arengut ja jätkake tsüklit.

Need sammud suunavad üksteist, seega on oluline järjestus.

  • 1. etapis mittevajalike materjalide eemaldamine (sorteerimine) annab ruumi, mis on vajalik 2. etapis vajaminevate tarvikute korraldamiseks (sea korda).
  • Seejärel, kui tööruum on korrastatud, saab 3. etapis (sära) eemaldada mustuse.
  • Peale seda tuleb sisse viia uued protseduurireeglid (standardiseeri).
  • Lõpuks ei tähenda need uued protseduurid palju, kui vastutajat pole määratud ja tulevikus neid ei järgita – nagu nõutakse 5. etapis (säilita). Ise (Randi) ma soovitaksin vahetada järjekorras ära etapid 2 ja 3, sest tühje pindu on alati lihtsam puhastada.

5S-protsessi esimene samm on sorteerimine ehk „seiri”, mis tõlkes tähendab puhtust. Sorteerimisetapi eesmärk on segaduse likvideerimine ja ruumi tühjendamine, eemaldades asjad, mis piirkonda ei kuulu.

Tööala puhastamine

Selle sammu jaoks uurige lähemalt tööpiirkonna esemeid, tööriistu ja materjale. Tööoperatsiooni täitmiseks vajalikke või kasulikke esemeid tuleks seal hoida. Kõik muu tuleks eemaldada. Vajalik on hinnata eemaldatud esemete olulisust ja need kas siis ära visata või jagada ümber mõnele teisele töökeskusele. Näiteks kontorisahtlist leitud mutrivõtit igatseb kindlasti taga mehaanik ning printeri koht on pigem büroos. Siiski võite leida esemeid, milles te pole kindel.

Tundmatute tarvikute punane sildistamine

Kui leiate üksuse, mida te ei suuda tuvastada või mille omandiline kuuluvus pole kindel, on aeg kasutada punast silti. „Punane sildistamine” lisab üksusele ajutiselt hästi nähtava sildi, mis märgib, kus ja millal see leiti. Seejärel kogutakse kõigist tööpiirkondadest punasildiga esemed ühte kohta: niiöelda “kadunud ja leitud” asjad.

Kui tööpiirkonnast puudub oluline tööriist, kontrollige punaste siltide kogumise ala, et näha, kas see leiti kusagilt mujalt. Iga töökeskus peaks perioodiliselt kontrollima punasiltide kogumisala, võib-olla on seal midagi neile vajalikku. Kõik, mis kuulub tööruumi, tuleks sinna tagasi viia.

Töövahendid võivad punaste siltide kogumisalal pikka aega oodata. Sel juhul võib tunduda, et algsel tööalal (kust see osa pärineb), ei ole seda enam vaja. Samas võib see olla pärit kusagilt mujalt.

Suuremates ettevõtetes kasutatakse sorteeritud asjadele omaniku leidmisel järgnevat meetodit.
Tarvikud jäetakse punase sildi kogumisruumi kolmekümneks päevaks. Pärast seda võib mõni teine operaator seda eset nõuda enda tööpiirkonna jaoks. Kui keegi veel ühe nädala pärast seda ei soovi, võib selle ära likvideerida. Müüge, taaskasutage või visake ära.
Kui mõni tarvik on ettevõttele kindlasti vajalik, kuid seda pole praegu vaja, oleks mõistlik see lattu toimetada. Samas, enne midagi lattu toimetamist veenduge, et seda võib tulevikus tõesti vaja minna. Ärge hoidke asju “igaks juhuks” ilma mõjuva põhjuseta ja jälgige, mida te säilitate!

Teist sammu, sea korda, hakati algselt nimetama “seitoniks”, mis tõlkes tähendab järjekindlust. Inglise keeles on kasutatud mitmesuguseid nimesid: näiteks “Systematic Organization”, “Straighting Out” ja “Simplify”. Pole tähtis, kuidas seda nimetatakse, selle sammu eesmärk on tööala korrastamine. Igat eset peaks olema lihtne leida, kasutada ja tagastada – koht kõige jaoks.

5S kaardi koostamine

Sageli kasutatavaid tööriistu tuleks hoida nende kasutamise koha lähedal. Varuvahendeid, tarvikuid ja muid harvemini kasutatavaid tööriistu saab hoida keskses kohas, kus mitu meeskonda saavad neid jagada. Sagedasti koos kasutatavaid esemeid (nt puuri kinnituskoonused ja puurid) tuleks hoida üksteise lähedal.

5S kaart on diagramm või põrandaplaan, mis annab ülevaate tööpiirkonnast, protsessist või jaamast. See annab visuaalse viite, et näidata kus asuvad tööriistad, tarvikud ja käiguteed ning kuidas need on üksteisega seotud.

Sõltuvalt teie tootmise vajadustest võib üks lähenemine olla lihtsam kui teine.

Plaanist teavitamine

Kui uued asukohad on määratud, tuleks iga hoiukoht märgistada. Märgistage kappide uste välisküljed, et töötajad saaksid kiiresti tuvastada, mis nende sees on. Seejärel sildistage kõik siseriiulid, et näidata kuhu erinevad tarvikud kuuluvad.

Paljud ettevõtted kasutavad näiteks tööriistade hoiustamiseks varjutahvlit. Selle lähenemisviisi korral asetatakse tööriista kujule ja suurusele vastav silt sinna, kuhu see tööriist kuulub. Töötajad saavad kohe teada, kuhu iga ese kuulub ja teavad lühidalt, kas ese on olemas või mitte. Enam pole vaja kulutada aega esemete otsimise peale sahtlitest ja kastidest.

Sea korda etapp võib ulatuda ka põrandani. Tööalad, liikumisrajad ja tarvikute ning valmistoodete hoiukohad saab kõik tähistada põranda märgistuslindiga.

5Si kolmas samm on sära ehk “seiso”, mis tähendab puhtust. Kuigi esimene ja teine samm tühjendasid ruumi ja korraldasid ala, ründab see samm mustust ja prahti, mis paratamatult kogunevad segaduse alla ja töötab selle nimel, et see enam tagasi ei tuleks.

Rutiinne puhastamine

Sära etapp ulatub kaugemale kui lihtsalt lükates harja aeg-ajalt ringi. See hõlmab tööpiirkonna iga osa regulaarset puhastamist – sageli igapäevast pühkimist ja põhjalikumat puhastamist igal nädalal.
Tähtis on see, et sära samm pole mõeldud hooldustöödeks ega koristaja ülesanne. Iga töötaja peaks puhastama oma tööala ja kasutatavad seadmed. Sellel lähenemisel on mitmeid eeliseid:

• Piirkonda tundvad töötajad märkavad tekkinud probleeme kiiresti.
• Ohte või keerulisi olukordi mõistetakse ja võetakse arvesse.
• Asjad, mis on paigast ära või puuduvad, tuntakse ära.
• Töötajad hoiavad oma isikliku tööala puhtana.

Kõik peaksid pöörama tähelepanu töökoha üldisele puhtusele, olema nõus prahti maast üles korjama ja nii edasi. Kuid selleks, et 5S annaks parimaid tulemusi, peaks iga töötaja võtma isikliku vastutuse oma tööruumi eest.

Sära-etapp ennetava hooldusena

Tööala puhtana hoidmisel on palju eeliseid. Näiteks õlilekkeid, pragusid seadmetes või kõrvalekaldeid tootmisprotsessides on lihtne märgata. Kui inimesed, kes seda ala puhastavad, on ka samad inimesed, kes seal regulaarselt töötavad, tunnevad nad ka kiirelt ära tekkivad kõrvalekalded.

Kui jätate need probleemid märkamatuks ja lahendamata, võib see põhjustada seadme rikke, ohuolukordi ning tootlikkuse langust. Regulaarse puhastamise ja ülevaatustega, mida kasutatakse 5S-i sära-etapis, saab süsteemi kasutada ka ennetava hooldusprogrammi osana – sellest räägime mõnes tulevases blogipostituses.

5S-i kolm esimest sammu hõlmavad tööruumi korrastamise, organiseerimise ja puhastamise põhitõdesid, kuid üksi pakuvad need sammud lühiajalist kasu. Neljas samm on standardiseeri ehk “seiketsu”, mis tähendab lihtsalt standardiseerimist. Kirjutades üles, mida, kus ja kelle poolt tehakse, saate integreerida uued normid tavapärasesse tööprotseduuri. See sillutab teed pikaajalistele muutustele.

5S-i programmi viies samm on säilita ehk “shitsuke”, mis tähendab distsipliini.

5S arendus ei saa kunagi läbi

5S lähenemine polnud kunagi mõeldud ühekordseks sündmuseks, vaid jätkuvaks tsükliks. See on võtmetähtsusega, sest 5S-i varased õnnestumised võivad avada tee probleemidele. Kui sortimisjärgus saab vaba ruumi, kuid pärast seda lubatakse tööriistadel ja materjalidel seda ruumi järk-järgult täita ilma igasuguse korralduseta, võib lõpptulemus olla veelgi suurem jama. Lahendus on 5S ideede rakendamine ikka ja jälle tavalise töö rutiinse osana. Sellepärast on säilita-etapp nii oluline.

5S-programmi jätkamine võib tähendada erinevates töökohtades erinevaid asju, kuid edukates programmides on ühiseid elemente.

  • Juhtimistugi – ilma juhtide nähtava pühendumiseta ei jää 5S-protsessid alles. Juhendajad ja juhid peaksid olema kaasatud 5S-i tööprotsesside auditeerimisse ja töötajatelt tagasiside saamisele. Samuti peavad juhid pakkuma töövahendeid, koolitust ja vaba aega oma töö efektiivsemaks tegemiseks.
  • Osakonna ekskursioonid – meeskondade toomine ühest osakonnast teise aitab kõiki töötajaid teie üksuse protsessidega kurssi viia. Seda tüüpi risttolmlemine aitab levitada häid ideid ja innustab inimesi leidma uusi viise 5S-i täiustamiseks. Äkki mõni kolleeg on avastanud meetodi kuidas tööprotsesse kiiremini teha?
  • Uuendatud koolitus – aja möödudes võib teie töökoht muutuda, näiteks uued seadmed, uued tooted või uued tööreeglid. Kui see juhtub, vaadake oma 5S läbi ja vajadusel muutke standardit.
  • Edu auditid – 5S programmis loodud standardid peaksid andma konkreetsed ja mõõdetavad eesmärgid. Nende eesmärkide kontrollimine perioodilise auditi abil võib anda olulist teavet ja juhiseid, kus töökohas 5S hästi töötab ja millised töökohad/osakonnad maha jäävad.
  • Tulemuslikkuse hindamine – kui teate, et teie eesmärgid on mõistlikud, määrake iga töötaja hindamise tulemuslikkus. Kui meeskonnad ja üksikisikud esinevad hästi, tähistage seda ja avaldage üldised tulemused, nii et iga meeskond näeks, kuidas nad on võrreldavad ülejäänud tootmisega. Sõnad “Sa tegid seda väga hästi“ ei ole ettevõtte jaoks mingisugune kulu, aga töölise jaoks on see üsna suur motivaator.

Säilita-etapp pole 5Si lõpp

Kuigi see on järjekorra viimane samm, pole säilita tervikuna 5S-i lõpp. Üks etappide läbimine võib paljastada probleeme, mis olid eelnevalt varjatud. Nende sammude uuesti tegemine aitab probleemid lahendada ja aitab leida uusi võimalusi paremaks muutmiseks. Jätkake tsüklit uuesti ja uuesti, et hoida oma tootmine potentsiaali tipus.

Kui rääkida Lean tootmisest ja töökoha parendamisest, on 5S üks laialdasemalt tuntud lean-tööriistu. See pole üllatav – 5S võib suurendada töökoha tõhusust, vähendada kulusid ja parandada kvaliteeti. Kuid paljude Lean programmide abil on lihtne keskenduda ainult neile eesmärkidele ja kaotada inimlik tegur. Töötajate ohutus on kriitiline. Sellepärast lisavad paljud rajatised 5S-tsüklisse veel ühe sammu, nimetades tulemust ohutuseks – 6S.

Erinevalt esimesest viiest sammust ei ole ohutus järjestikune samm. Seda tuleb arvestada kõigil etappidel. Näiteks võite sortimisfaasis otsustada, et antud tööriist on vananenud, kuna uuem versioon on turvalisem kasutada. Samuti tuleb standardiseerimise ajal tööprotseduurid normeerida, et parandada tööohutust, mitte ainult tõhusust.

Randi Sepping, Randi@tsenter.ee

Viited: https://www.graphicproducts.com/articles/what-is-5s/

Vaata kõiki Lean-tootmise postitusi

 

Jaga postitust:
Tsenter