6 nõuannet töötlevale tööstusele (Äripäev)

Avaldatud: 21. juuli, 2015

Praeguses majanduskeskkonnas ellujäämiseks annab töötlevale tööstusele kuus soovitust Swedbanki tööstusettevõtete osakonna juhataja Raul Kirsimäe.

Töötlev tööstus on Eesti üks olulisem majandussektor, andes suurima panuse SKTsse (16,2%) ja tööhõivesse (117 000 töötajat). Rahaliselt tõid tööstusettevõtted 2014. aastal Eestisse ekspordi kaudu 6,9 miljardit eurot. See on tähtis majandussektor, mis loob töökohti ja toob riiki raha. 

Swedbanki värske tööstusettevõtete küsitlus näitab, et töösturite kindlustunne püsib stabiilselt tugev. Küsitluse tulemuste kohaselt plaanib kaks kolmandikku ettevõtetest käivet kasvatada (keskmisena 3%). Kasumlikkuse paranemisse usub 44% küsitletud ettevõtetest.

Samaaegselt piirab pea poolte ettevõtete arengut tööjõupuudus – eelkõige tunnevad ettevõtted puudust väljaõppinud spetsialistidest. Eksportimisel on peamiseks proovikiviks ettevõtjate hinnangul nõrk välisnõudlus. Samas püsib ettevõtjate ambitsioon kõrge – hoolimata suurest ekspordi osakaalust käibes (tööstuses keskmisena ligi 75%), plaanib seda veelgi kasvatada üle kolmandiku tööstusettevõtetest. Venemaa turu asemele on suudetud leida uusi turgusid nii Euroopas kui ka kaugemal. Tähelepanu väärib see, et Skandinaavia turu kõrval sihib iga neljas tööstusettevõte Saksamaa turgu.

Tööstus on viimase kahe sajandi jooksul olnud pidevas muutumises. Praegu räägitakse juba neljandast tööstusrevolutsioonist. Praegune majanduskeskkond on tööstusettevõtetele proovikiviks nii igapäevaste kui ka pikaajaliste otsuste tegemisel. Soovitan tähelepanu pöörata järgnevale:

– planeerimine on oluline nii tööprotsessides kui finantside juhtimisel;
– paindlikkus aitab eristuda ja uusi kliente saada;
– ostjate portfelli laiendamine maandab riske ning võimaldab kiiremini kasvada;
– kvaliteet ja hind on eeltingimuseks nii kliendi saamisel kui hoidmisel;
– kasumlikkus kasvab brändi, keerukamate toodete ja erilahenduste kaudu;
– efektiivsust kasvatab läbimõeldud ja integreeritud tootmisprotsess, motiveeritud töötajad ja nüüdisaegsed tehnilised lahendused.

Kui bilanss on korras ja tellimusi jagub, on praegu õige aeg uuteks investeeringuteks.

Äripäev
18. juuli 2015

Jaga postitust:
Tsenter