7 erineva koostöövormi tõhusus ülikoolide ja valdkonna ettevõtete teaduspõhise koostööni jõudmisel

Lühikokkuvõte: Magistritöös käsitleti inimkapitali olulisust ettevõtete konkurentsivõime tagamisel ning inimkapitali arendamise võimalusi riiklike tugistruktuuride kaudu pakutavate koolitusteenuste abil. Magistritöö teoreetilises osas selgus, et ettevõtete edukuse põhiliseks allikaks on nende intellektuaalne kapital, mis koosneb inim-, struktuuri- ja suhetekapitalist.

Vaata lisaks:

Jaga postitust:
Tsenter