Avatud on Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede

Avaldatud: 24. juuli, 2019

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, millega riik toetab Kagu-Eesti ettevõtlust ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket piirkonnas.
Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi: innovatsiooni ning toote- ja teenusearendus, investeeringud ettevõtte tootlikkuse tõstmiseks ja arengu kitsaskohtade kõrvaldamiseks ning turunduse ja müügiarenduse tegevused.
 
Taotlejaks võib olla Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on tegutsenud vähemalt 24 kuud. Taotleja taotlemisele eelnenud aasta müügitulu või bilansimaht peab olema vähemalt 10 000 eurot.
Toetuse minimaalne suurus on 10 000 eurot ja maksimaalne suurus 50 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 60% projekti abikõlblikest kuludest.
 
Infopäevad toimuvad Võrus, Põlvas ja Valgas. Loe täpsemalt meetme ja infopäevade kohta:
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/ettevotlus-ja-kulastuskeskkond/kagu-eesti-ettevotluse-arengu
 
Meedet rakendab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). Taotlusi saab RTK-le esitada alates 24. juulist kuni 30. septembrini 2019. 
 
Jaga postitust:
Tsenter