Eesti ja Läti mööblitootjate liitude esindajad kohtusid TSENTRIS

Avaldatud: 4. aprill, 2019

3. aprillil toimus Eesti ja Läti mööblitootjate liitude esindajate kohtumine Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskuses TSENTER. Kohtumise eesmärgiks oli üksteise tegevusega tutvumine ja koostöövõimaluste leidmine.

Läti mööblitootjate liidu presidendi Juris Grikise sõnul on kõige olulisem, et inimesed saaksid omavahel rääkida. „ On üllatav, et meil on nii palju ühist igapäevaelus ja minevikus. Tänasel kohtumisel räägitu põhjal saame luua tugeva vundamendi tulevastele projektidele. Ehitame üles koostööd, mitte ei võistle omavahel, sest Euroopas teatakse meie tootjaid Baltikumi nime all,“ rääkis Grikis.

Eesti Mööblitootjate Liidu juhatuse esimees Enn Veskimägi tõi arutelul välja, et Eesti peamised probleemid on tööjõud ja haridus. „Kõrgharidus on läinud liiga „pehmeks“ ja kui matemaatikat ei õpita, siis inseneriks ei saada.“ Veskimägi rääkis ka võõrtööliste värbamise kitsaskohtadest nii riiklikul kui ettevõtte tasandil.

Läti mööblitootjad on samuti vastakuti tööjõu- ja haridusprobleemidega. Paljud tudengid, kes lähevad õppima ja siis praktikale, värvatakse ettevõtja poolt tööle ja haridustee jääb poolikuks. Läti liidu tegevdirektori Ieva Erele sõnul on hea näha, et TSENTER teeb haridussüsteemi osana koostööd nii teadlaste kui ettevõtetega. „Ma soovin meile kõigile, et jõuaksime noorteni, et näidata neile huvitavaid võimalusi, mida pakuvad metsa- ja mööblitööstus,“ sõnas Erele.

Peale kohtumist külastasid Eesti liidu esindajad Võrumaa KHK-s toimuvat mööblitislerite kutsemeistrivõistlust ja Läti kolleegid tutvusid Eesti ühe edukama mööblitootja Tiksoja Puidugrupiga.

Kahe liidu kohtumispaigaks sai puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER nii asukoha kui ka positiivse Eesti-Läti koostöökogemuse tõttu.  TSENTRI tegevusteks on valdkonna sektori ettevõtetele oskusteabe ja info jagamine ning rakendusuuringud.  TSENTER osaleb mitmetes rahvusvahelistes projektides, näiteks eakatele suunatud mööbli arendustöös ja töökohapõhise õppe Saksamaa kogemuse rakendamises.

 

Hille Lillemägi, hille@tsenter.ee

Jaga postitust:
Tsenter