Eesti mööbli eksport suurenes ja import vähenes 1. kvartalis

Avaldatud: 28. juuni, 2018

Eesti mööbli eksport on suurenenud 2018. aasta 1. kvartalis võrreldes 2017. aasta 4. kvartaliga 3% (Joonis 1).

Mööbli import Eestisse on vähenenud 2018. aasta 1. kvartalis võrreldes 2017. aasta 4. kvartaliga ligi 14% olles kõige madalamal tasemel võrreldes 2017. aastaga.

Joonis 1. Mööbli (sh madratsid jt) eksport ja import 2017.a 1.-4. kvartal ja 2018. a 1. kvartal, tuhat €

Võrreldes 2017.a 4. kvartaliga pole 2018. a 1. kvartalis olulisi muutusi toimunud mööbli eksportriikide TOP 10 nimistus (Joonis 2). Mööbli eksport on suurenenud Rootsi, Soome, Norra, Saksamaale, Taani, Inglismaale, Hollandisse ja Prantsusmaale. Kõige suurem mööbli ekspordi suurenemine on olnud Prantsusmaale 61% ja Saksamaale 23%. USA-sse on mööbli eksport aga vähenenud 3% ja Venemaale 44%.

Võrreldes 2017.a  4. kvartaliga pole 2018 1. kvartalis olulisi muutusi toimunud ka mööbli importriikide TOP 10 nimistus (Joonis 3). Mööbli import on vähenenud 2018 1. kvartalis peaaegu kõigis TOP 10 importriikidest – Soomest, Leedust, Poolast, Lätist, Saksamaalt, Rootsist, Itaaliast, Hollandist ja Saksamaalt. Kõige suurem mööbli impordi vähenemine on olnud Itaaliast 51%, Poolast ja Rootsist 23%. Vaid Hiinast on mööbli import suurenenud 41%.

Joonis 2. Mööbli (sh madratsid jt) eksport 2017.a keskm ja 2018 1 kvartal, tuhat €

Joonis 3. Mööbli (sh madratsid jt) import 2017.a 4. kvartal ja 2018. a 1. kvartal, tuhat €

Kasutatud allikad: trademap.com

Ülevaate koostas: Merle Tsirk, merle@tsenter.ee

Foto: Grethe Rõõm

Ami Treipuit mööbel

Jaga postitust:
Tsenter