Eesti Päevalehel ilmus erileht „Kompetentsikeskused“

Avaldatud: 16. juuni, 2015

Regionaalsete kompetentsikeskuste eesmärk on edendada kohalikku ettevõtluskeskkonda läbi kolmepoolse koostöö –  ettevõtted, teadus- ja arendusasutused ning kohalik omavalitsus.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse juurde 2012. aastal rajatud Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus on sektorile vajalikke kompetentse koondav ja arendav keskus, mille tegevuse tulemus võimaldab kogu Eesti puidu- ja mööblitööstuses tegutsevatel ettevõtetel tõsta konkurentsivõimet ja kasvatada toodangu lisandväärtust.

Eesti Päevaleht 02/2015 – “Kompetentsikeskused”

Jaga postitust:
Tsenter