Out-Of-Cycle Work

In Estonian – Tsükliväline töö

Sellised operaatorite ülesanded paljude operaatoritega protsessides, mis nõuavad operaatorilt töötempo rikkumist või tööalalt lahkumist.

Näiteks detailide väljavõtmine ladustamisalast või valmistoodete edastamine järgmistele protsessidele. Need ülesanded peavad olema eemaldatud operaatori standarditud tööst ja antud üle tugipersonalile, näiteks materjali käsitlejatele või tiimijuhtidele – nendele, kelle töö ei ole seotud taktil baseeruva pideva vooga.

Vt Standarditud töö.

Jaga postitust:
Back
Tsenter