Value Stream

In Estonian – Väärtusahel

Mis tahes tegevused, nii väärtust lisavad kui mittelisavad, mis on vajalikud toote valmistamiseks ideest väljalaskmiseni (samuti tuntud kui arendusväärtusahel (ing development value stream) ja tellimusest tarnimiseni (samuti tuntud kui operatiivne väärtusahel (ing operational value stream).
Need sisaldavad kliendilt saadud info töötlemisoperatsioone ja sel teel toote muutmise operatsioone.

Jaga postitust:
Back
Tsenter