Ettevõtja: “Puudu on töötajatest, kes oskaks mõelda ja oleks valmis vastutama oma töö eest“

Avaldatud: 6. august, 2018

Märtsis 2018 Swedbanki poolt avaldatud Eesti tööstusettevõtete uuring näitas, et ootused 2018. aastale on positiivsed – 85% ettevõtetest prognoosib kasumlikkuse suurenemist või samaks jäämist. Käibe kasvu planeerib tööstuses seitse ettevõtet kümnest.

Töötleva tööstuse seis – tiigrihüppe ootuses
  • Ekspordinõudlus on tugev, laenuintressid madalad ja majanduskeskkond soosiv – hea aeg investeerimiseks. 
  • Õhukesed kasumimarginaalid muudavad tööstuse väliskeskkonna muutustele ja sisendhindade tõusule haavatavaks.
  • Töökäte arv väheneb ja palgad kasvavad – võtmeküsimuseks lisandväärtuse kasvatamine.
  • Kulutused T&A-le madalamad Euroopa keskmisest ja lisandväärtusega töötaja kohta 23. kohal.
  • Ettevõtete digitaliseeritus on madal. Kuidas ära kasutada tugevat IKT sektorit?
  • Tegevusmudeli muutus eeldab investeeringuid, nende edasilükkamine on ohuks ettevõtete jätkusuutlikkusele.
Tutvu uuringuga:

 

Jaga postitust:
Tsenter