Ettevõtjad on oodatud oma arendusprojektidega TSENTRISSE

Avaldatud: 21. september, 2017

EAS pakub võimalust saada 85% toetust TSENTRI ja ettevõtete ühistele arendusprojektidele, nn tõhusa koostöö projektidele (TK-projektidele).

Näited võimalikest arendusprojektidest: kuidas tootearendusprotsessis turult rutem tagasisidet saada; uute pinnaviimistlusmaterjalide kasutuselevõtt; mööbli (ümber)disainimine eakatele – vajaduste ja trendide väljaselgitamine; taaskasutatava mööbli disainimine.

Euroopa Liidu reeglite järgi saab 85% toetusmääraga toetada projekte, mis vastavad järgmistele tingimustele:

 •             Projekti kestus on kuni 12 kuud
 •             Projekti tegevused ja kulud saavad tehtud enne 31. juulit 2019
 •             Projekti kogukulu on minimaalselt 11 800€
 •             Ettevõtte kulud projektis on vähemalt 3540€
 •             Kõik kulud peavad olema enne tehtud ja siis kompenseeritakse kulutustest 85%
 •             Projekt peab andma TSENTRILE uusi teadmisi, mida saab kasutada järgmistes projektides või uute teenuste väljatöötamiseks. Ei piisa, kui TSENTER teeb ettevõttele kena mööbli prototüübi.

Projekti abikõlbulikud kulud on järgmised:

 •             Palgakulud
 •             Materjalikulud (ainult see osa, mis projektis ära kulub)
 •             Sisseostetav ekspertiis ja uuringud. NB! See ei saa olla ettevõte ainus kulu, sest siis ei ole tegemist sisulise koostöö projektiga ettevõtte ja TSENTRI vahel.

Erinevate ettevõtete väikeste projektide koondamine üheks suuremaks

Mida teha, kui ettevõtte projekti maht jääb alla 11 800€? Põhimõtteliselt on võimalik koondada mitme ettevõtte projektid üheks projektiks, kui suudame neile projektidele leida ühisnimetaja. Võimalikud ühisnimetajad on kõige tõenäolisemalt seotud turu testimisega, klientide varajase tagasiside kogumisega või avatud innovatsiooni meetodite kasutamisega tootearenduses (kliendid ja huvilised panustavad tasuta tootearendusse, tulemus on kõigile kasutada)

Bürokraatia osas on ettevõtte koormus järgmine:

 •             Ettevõtte arendustöö toimumise kohas olema üleval kohustuslikud Euroopa Liidu logod (A3)
 •             TSENTER nõustab ettevõtte raamatupidamist: kuidas tuleb raamatupidamislikult projekti kulusid eristada; aitab vormistada töölepingute lisad, kus peab olema ära toodud projekti heaks töötamine; juhendab, kuidas kuludokumendid EASi aruandluse keskkonda üles laadida.
 •             TK-projektide puhul on taotlejaks TSENTER, kes üldjuhul võtab suurema osa bürokraatiast enda kanda. Sisulise aruandluse koormus lepitakse kokku TSENTRI ja ettevõtte vahelises koostöölepingus.

 

Ettevõtja! Kui soovid täpsemat infot või soovid teada, kas sinu idee sobib projekti, siis helista Kalev Kaarnale tel 5855 9285 või kirjuta kalev@tsenter.ee

Loe lisaks EAS-i kodulehelt

 

Jaga postitust:
Tsenter