Ettevõtjad peavad olulisimaks tootearendust ja tootmise automatiseerimist

Avaldatud: 1. august, 2019

Maikuu alguses vastasid puidu- ja mööblisektori ettevõtjad TSENTRI poolt saadetud 5 küsimusele. Küsitluse eesmärk oli saada infot ettevõtete hetkeolukorrast ja sisendit TSENTRI tulevikuplaanide seadmiseks.

Küsimustele vastas 38 ettevõtjat üle Eesti, valdav osa vastajatest olid mööblitootjad. Alljärgnevalt on toodud küsitluse kokkuvõte.

1. Millised on teie ettevõtte hetkeprobleemid? 

 
Turundus ja müügitöö on ebapiisavad  20
Investeerimiseks napib omavahendeid  19
Kvalifitseeritud tööjõudu napib  17
Tellimused on ebastabiilsed  15
Tootmispindadega on kitsas  13
Lihttööjõudu on puudu  11
Seadmed/tehnika on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist  9
Ei ole suuremaid probleeme  5
Vaja on vahetada või soetada juhtimis- ja majandustarkvara  4
Tahaks ettevõtte üle anda või maha müüa  2
Muu …  Lapsed ei soovi minu alaga tegelda 1
   

2. Milliseid uusi tehnoloogiaid ja töövahendeid näete ennast kasutamas 5 aasta pärast? 

 
Tootmise automatiseerimine (pool)automaatsete seadmete abil  27
Pilvelahendused ettevõtte andmehalduses  8
Robootika (robotkäpad, teisaldusrobotid) rakendamine tootmises  8
Uus majandustarkvara  6
Tootmise automatiseeritud juhtimine  6
Sensortehnoloogia rakendamise tootmise optimeerimisel  3
Liitreaalsuse (või virtuaalreaalsuse) seadmete kasutuselevõtt töötajate väljaõppes ja/või ohutusjuhendite loomisel  3
Plokiahela tehnoloogia andmete halduses ja infovahetuses  2
Plasmatöötlus puidu pinnaomaduste paremini töödeldavaks muutmisel  2
Tehisintellekti rakendamise tootmise planeerimises ja/või turupositsiooni parandamisel  1
Muu (täpsemalt)… Uued tehnoloogiad puidu restaureerimise alal 1
Muu (täpsemalt)… Suunitlus on kvaliteetne ja eksklusiivne 1
Uued lahendused (krüpteerimine) ettevõtte andmete turvalisuse tagamisel  0
Suurandmete (Big Data) analüüside rakendamine ettevõtte huvides  0
   

3. Milliseid tänaseid tegevusi peate kõige olulisemaks, et olla homme edukas? 

 
Pidev tootearendus  28
Tootmise automatiseerimine  21
Töötajate motiveerimine  21
Ettevõtte töötingimuste parandamine  16
Töötajate pidev koolitamine  14
Ressursitõhususe parandamine  13
Uute meetodite rakendamine tootmisjuhtimises  11
Uute seadmete kasutuselevõtt ….  11
Praktikantide rakendamine ja koostöö eriala õppeasutustega  7
Majandustarkvara kasutamine  5
Joonestamine 3D formaadis (mudelite baasil)  5
Majandustarkvara oluliste uuenduste juurutamine  3
Muu … Optimeerimis- ja hööveldamisliin 1
   

4. Millised alljärgnevatest kompetentsikeskus TSENTER pakutavatest teenustest tõstaksid teie ettevõtte konkurentsivõimet ja tulu olulisel määral? 

 
Koolitused uute tehnoloogiate, trendide, digitaliseerimise teemal  20
Kontaktide  leidmine  töödes,  mille  jaoks  puuduvad  endal  kas  oskused  või  ressurss (sh oskustööliste leidmine jm)  19
Õppereiside ettevalmistamine   15
Tootearendus – uute toodete loomine  13
Tootearendus – uute toodete varajane turutestimine  12
Prototüüpide ja väikepartii valmistamine  8
2D ja 3D jooniste valmistamine  6
Modelleerimine, st erinevate algandmete (fotod, skaneeringud) põhjal objektist 3D mudeli loomine ja loodud mudeli järeltöötlus  6
Kujundamine, st 2D ja 3D objektide kujunduse muutmine arvutis ja sobiva formaadiga väljundiks salvestamine  4
Konstrueerimine (toote konstruktsiooni loomine arvutijoonisena koos ühendussõlmede täpsustatud detailidega) 1
Muu (täpsemalt)… Erialaspetsiifilised juhendid ja kirjeldused 1
Muu.. Mitte ükski 1
   

5. Olen huvitatud järgmistest rakendusuuringutest

 
Automatiseerimine ja robotite kasutuselevõtt  14
Pinnaprindi kasutamisvõimalused ekstreemsetes tingimustes (meie kliimavööndi välitingimustes, kõrge niiskuse ja temperatuuri juures)  10
Seenioritele mõeldud mööbli katsetused  9
Liitreaalsuse kasutamisvõimalused töökeskkonna ohutusjuhendite, uute töötajate juhendmaterjalide jms loomisel  6
Muu (täpsemalt)… Rakiste projekteerimine ja kasutamine 1
Muu… ei sobi meile midagi 1

 

Kui sul on soov kokkuvõtet kommenteerida või midagi lisada, siis kasuta allpool olevat võimalust!

 

Jaga postitust:
Tsenter