Ettevõtted on oodatud osalema koostööprojektides

Avaldatud: 27. jaanuar, 2020

TSENTER kutsub ettevõtteid osalema Tõhusa koostöö projektides.

1. Koostöörobotite rakendusprojekt.

  • Eesmärk: testida partneri juures vähemalt ühe tööoperatsiooni baasil koostöö-robotmanipulaatori rakendusvõimalusi. Lisaseadmetena on algselt kasutada ruumiline tuvastuskaamera, haarats, vaakumhaarats, lihvimisseade. Kui projekti ajaraamides on võimalik arendada robotile täiendavaid lisaseadmeid, siis saab kasutada testimisel ka neid.

2. Liitreaalsuse rakendusprojekt

  • Eesmärk: testida partneri juures liitreaalsuse rakendusvõimalusi vähemalt ühe ülesande lahendamisel (võimalikud rakenduskohad: tööjuhendid, ohutusjuhendid, masinate-seadmete hooldusjuhendid vms).

Mõlema projekti üldised tingimused:

 • Projekti toimumise aeg alates suvi 2020 kuni 31.08.2023.
 • Tegevused partnerite juures algavad kõige varem sügisel 2020.

Tsentri kohustused:

 • Viia koos partneriga tema ettevõtte baasil ja juures läbi projektis planeeritud tegevused (valikuline protsesside kaardistamine, katsetamiseks sobiva protsessi valimine, testimiseks sobiva rakenduse loomine ja katse tulemuste analüüs)
 • Katse tulemuste kokkuvõtte tegemine (koos partneriga) ja edastamine partnerile.
 • Projekti aruandluse ja maksetaotluste korraldamine.

Partneri kohustused:

 • Panustada tööajaga nendesse tegevustesse, mis toimuvad partneri juures või otseselt seotud partneri andmetega.
 • Täita aruandluse jaoks tööajatabelid ja esitada need vastavalt Tsentri päringutele koos projektiga seotud töötasu maksmist tõendavate dokumentidega. Kõik juhtnöörid ja alustabelid aruandluseks edastab eelnevalt Tsenter.

Rahaline pool:

 • Partneri poolt esitatavad kulud lähevad maha VTA (vähese tähtsusega abi) realt, seega peab partneril projektis osalemiseks olema sellel real piisavalt (toetussumma ulatuses) vaba raha.
 • Projekti partner saab Tsentri kaudu toetust ja maksab selle arvelt Tsentrile omaosaluse eest.
 • Kokkuvõtteks: Parterile jääb pärast tegevuste teostamist ja aruandluse esitamist oma kulude katteks ca 15% toetatavast töötasust (palgafondist)

Näide rahade liikumisest. Palgafondi summa 8000 on näitlik:

  1. Partner esitab Tsentri kaudu taotluse projektiga seotud palgakulude toetuseks summas 8000 eurot.
  2. Partner saab toetust 85% ulatuses palgakuludest summas 6800 eurot (raha laekub partnerile Tsentri kaudu).
  3. Tsenter esitab arve partnerile summas 6800 eurot (arve sisu on omaosaluse kulude kate). Partner maksab selle summa Tsentrile.
  4. Lisaks saab partner toetust 15% palgafondist (8000 x 15% = 1200), mis jääb lõplikult partnerile (raha laekub partnerile Tsentri kaudu).
  5. KOKKUVÕTE NÄITEST: Partner saab projektiga rahalist toetust 1200 eurot, mis jääb talle tema kulude katteks.

 

Palume võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 30.01.2020 teada anda, kes on huvitatud osalema robotite või liitreaalsuse projektis.

Partnerite arv on piiratud.

Palume anda kirjalikult teada ettevõtetel, kes soovivad tulla koostööprojektide partneriks. Registreeruda mart@tsenter.ee

Foto: Koostööroboti esitlus TSENTRI päeval

 

Jaga postitust:
Tsenter