Euroopa Liidu puitmööbli eksport ja import

Avaldatud: 25. mai, 2020

On irooniline, et 2019. aastal, vahetult enne COVID-19 poolt tekitatud kriisi, oli Euroopa Liidus (edaspidi EL) puitmööbli impordis kõige parem aasta peale 2007. aastat. 2019. aastal oli tarbijabuum haripunktis, enne turgude järjekordset kokkuvarisemist 2020. aasta alguses. EL importis väljastpoolt liitu koguväärtuses 7,07 miljardit eurot, mis oli 10% rohkem kui aastal 2018. Eelmine aasta oli 2007. aasta kõrval teine kord ajaloos, kui puitmööbli aastane sissevedu EL-is ületas 7 miljardit eurot.

Mitmed tegurid nii pakkumise kui ka nõudluse poolel ajendasid EL-i puitmööbli impordi kasvu 2019. aastal. Eelmine aasta oli kulminatsioon EL-i majanduse aeglasele, kuid järjepidevale elavnemisele, mis algas peale 2009. aastat. EL-i impordi aeglane kasv katkes 2018. aasta teisel poolel, mida oli siiani mõjutanud Brexiti poolt põhjustatud majanduslik ebakindlus, kuid mis tagantjärele osutus liigseks majanduslikuks ülereageerimiseks ja viis impordi kiire kasvuni. Samal ajal otsis 2019. aastal USA-ga kibedates kaubandusvaidlustes olnud Hiina mööblile alternatiivseid turustusvõimalusi EL-is. Impordi kasvu on mõjutanud eriti ELi idapiiril asuvad naaberriigid nagu Türgi, Ukraina, Valgevene ja Sebria.

 

Majandusintegratsioon mõjutas 2019. aastal tugevalt EL-i sisest mööblikaubandust

Kaubanduse andmed viitavad sellele, et 2019. aastal suurenes üleüldine EL-i puitmööbli tarbimine. Seda ei mõjutanud mitte ainult impordi suurenemine väljastpoolt piirkonda, vaid ka EL-i sisekaubanduse tõusutendentsi jätkumine. See 2014. aastal alanud suundumus oli 2018. aastaks aeglustunud, kuid kiirenes taas 2019. aastal. 2019. aastal hinnati EL-i puitmööbli sisekaubanduseks 21,46 miljardit eurot, mis on 3% suurem kui 2018. aastal ning 23% suurem kui viis aastat varem.

EL-i sisekaubanduse suuremist soodustas suurenenud turgude integratsioon piirkonnas, tootmise nihkumine EL-i läänepoolsete riikide kõrgema hinnaga riikidest madalama hinnaga idapoolsetesse riikidesse (eriti Poolasse) ning suuremahuliste jaemüügikettide kasv (nt IKEA).

EL-i tootjad domineerivad piirkonnas, sest EL-i mööbliturg on hästi integreerunud ning hea juurdepääsuga suhteliselt madala hinnaga tootmiskohtadele EL-i idaosas. Eurostati andmete analüüsi tulemused näitavad, et EL-is asuvad tootjad müüvad umbes 85% kogu piirkonnas müüdavast puitmööblist.

Viimastel aastatel on Euroopa mööblitootjad suurendanud tootlikkust ja konkurentsivõimet investeerides digitaliseerimisse ja automatiseerimisse, vähendades seeläbi üld- ja tööjõukulusid. Ida-Euroopa riikides on Lääne-Euroopa mööblitootjad teinud eriti suuri investeeringuid. Olles siiani olnud peamiselt suurte Lääne-Euroopa kaubamärkidele allhanke tegijad, on ka Ida-Euroopa tootjad nüüd hakanud ennast rohkem arendama.

EL-i piirkonna mööblitootjad saavad kasu ka lühematest tarneahelatest, mis mitte ainult ei vähenda transpordikulusid, vaid võimaldavad tooteid ka kiiremini tarnida.

EL-i välised mööblitarnijad seisavad silmitsi muude väljakutsetega, et suurendada müüki EL-is. Jaekaubanduses on endiselt paljudes Euroopa riikides suhteliselt suur killustatus, mis raskendab turule pääsu. Seega sõltuvad paljud EL-i välised tarnijad vahendajatest ning neil puudub otsene juurdepääs turutrendidele.

EL-i mööblimüüjate eelisteks on ka see, et nende müük on toimunud järjest enam veebi kaudu ning nad on paremini kohandunud tarbijate poolt nõutavatele lühikestele tarneaegadele.

EL-i puitmööbli ekspordis toimus 2019. aastal järjekordne langus

Puitmööbli impordi järk-järguline kasv EL-is alates 2014. aastat viitab sellele, et välistarnijad on EL-i turul järjest konkurentsivõimelisemaks muutunud. Nende suurenenud konkurentivõimet soodustab ka see, et EL-i tootjad ise on hädas müügi laiendamisega väljaspoole EL-i piirkonda. Aastal 2019 langes EL-i puitmööbli eksport kolmandatesse riikidesse 2,3% ehk 8,68 miljardi euroni. Ekspordi languse trend on alates aastast 2015, mil see oli kõigi aegade kõrgeimal tasemel – pisut üle 9 miljardi euro. Sellest ajast alates on EL-i tootjate konkurentsieelised vähenenud, põhjuseks muuhulgas euro nõrkus dollari ees ja mittepiisavad jõupingutused kulude kokkuhoiuks. 

EL-is asuvate tootjate konkurentsi on intensiivistanud uued tootjad Ida-Euroopa riikidest ja Vietnamist.

EL-i puitmööbli tootjad on Aasia, SRÜ ja Lähis-Ida kallimatel eksportturgudel kannatanud mitmete tegurite tõttu, sealhulgas Hiina majanduse jahenemine, Hiina toodete ümbersuunamine USA-st teistele turgudele, globaalse turu järsk jahenemine, aktsiaturgude järsk langus 2018. aasta lõpu poole, Venemaa rubla nõrkus, suhteliselt madalad hinnad ja poliitiline ebastabiilsus.

Üldiselt on kasvava EL-i impordi ja väheneva ekspordi mõju see, et puitmööbli kogu EL-i väliskaubanduse bilanss langes 35% – 2,45 miljardilt eurolt 2018. aastal 1,61 miljardi euroni eelmisel aastal. Selline trend on ei ole hea EL-i tootjatele, kuna aina rohkem tuleb sisse välismaist toodangut, mis tõttu on kohalikel tootjatel raskem ning ka raha läheb EL-ist välja.

Hiina puitmööbli impordi kasv ELis 2019. aastal

EL-i puitmööbli import Hiinast, mis on suurim välistarnija, kasvas 2019. aastal 11% ja see oli 3,46 miljardit eurot, mis on kõrgeim tase alates 2010.aastast. 2019. aastal oli Hiina puitmööbli import eriti suur Suurbritanniasse, kasvades 14%, Hollandisse, kus kasv oli 23% ja Belgiasse, kus kasv oli 12%. Need riigid on traditsiooniliselt suured mööblimüüjad, kuid üllatav oli see, et puitmööbli import Hiinast kasvas ka Itaalias 20% ja Poolas 28%, mis ise on ka suured mööblitootjad.

Aastal 2019 kasvas mööbli import teistest EL-i välistest riikidest peale Hiina, peamiselt EL-iga piirnevates riikides. Nendest riikidest imporditud toodang kasvas 7% – 1,7 miljardi euroni, mis on kaks korda suurem kui viis aastat tagasi. Eelmisel aastal suurenes import Türgist 21%, Bosnia ja Hertsegoviinast 5%, Ukrainast 28%, Serbiast 17% ja Valgevenest 26%,

Suur osa idapoolsetelt EL-i naabritelt pärit puitmööbel oli suunatud Saksamaale, Prantsusmaale, Poola, Rumeeniasse ja Horvaatiasse. Vastupidiselt Suurbritanniale, mis on ajalooliselt olnud suurim puitmööbli importija, impordib nendest riikidest vähe ning on orienteeritud Aasia tarnijatele.

Vietnami ja Indoneesia import EL-i kasvas 11%

EL importis 2019. aastal nn troopilistest riikidest puitmööblit koguväärtusega 1,91 miljardit eurot, mis on 11% rohkem kui eelneval aastal. Kõik peamiselt Kagu-Aasia tarnijad EL-i mööbliturul järgisid sarnast trendi viimase viie aasta jooksul – vähenevale või pisut tõusvale impordile perioodil 2015-2018 järgnes 2019. aastal järsk impordi tõus.

Vietnami päritolu puitmööbli import langes 2018. aastal 2% ning 2019. aastal tõusis 8%. Suur impordi kasv oli Suurbritanniasse, mis moodustas 40% kogu impordist Vietnamist. Ligikaudu kolmandik Vietnamist imporditavast mööblist moodustas muu liigitamata mööbel (st mitte istmed, magamistoa, elutoa, kontorimööbel), mis koosnes suuresti aiamööblist, mis oli valmistatud troopilisest puidust.

Pärast 4%-list langust 2018. aastal suurenes EL-i puitmööbli import Indoneesiast 2019. aastal 23%. Enamik Indoneesiast imporditavast mööblist on valmistatud tiikpuust.

Nn troopilistest riikidest EL-i imporditud puitmööbli sihtkohtades toimusid muutused 2019. aastal. Import Suurbritanniasse, mis oli vaieldamatult suurim turg, imporditi eelmisel aastal 11% rohkem kui 2018. aastal. Märkimisväärne impordi kasv 29% oli ka Saksamaale, eriti Vietnamist, Indiast ja Indoneesiast.

COVID-19 kriis on rängalt mõjutanud mööblisektorit

COVID-19 täielikku mõju EL-i mööbli impordile on veel liiga vara hinnata, kuid varajane märk on see, et langus on vähemalt sama suur kui finantskriisi ajal aastatel 2008-2009.

Euroopa mööblitööstust on tabanud praegused kaubandus- ja reisipiirangud eriti rängalt. Paljud suured kaubamärgid on kokku kukkumise äärel. Statista poolt läbiviidud uuringu kohaselt, mis käsitleb COVID-19 prognoositavat mõju Euroopa jaemüügile, on 9. märtsist kuni 21. aprillini 2020 jaemüüjatele oodata u 4 miljardit USA dollarit kahjumit. Mööbel on üks sektoritest, mis peaks kõige enam kannatama, kuna tarbijad loobuvad suvalistest ostudest toidu- ja majapidamistarvete kasuks.

Paremini saavad hakkama need mööblimüüjad, kel on olemas suuremad ressursid ning hästi arenenud veebipõhine müük. Eriti hästi on olukorrale reageerinud maailma suurim mööbli jaemüüja IKEA, kes on keskendunud e-kaubandusele ning toob välja nõudluse kasvu erinevate kaubagruppide seas, nt kodukontori mööbli kategoorias. Samuti püüab IKEA tagada oma tarne muutumatust, pakkudes laene, millega kiirendada hädas olevate tarnijate arvete tasumist. Kahjuks teistele väiksematele jaemüüjatele ja tootjatele on languse mõju kogu maailmas sügav, ohustades nende ellujäämist.

Väljakutseid illustreerib ilmekalt Vietnami puidu- ja metsasaaduste ühenduse hiljutine avaldus, et riigi puidutööstus seisab silmiti olukorraga, kus paljud ettevõtted jäävad COVID-19 pandeemia tõttu tellimusteta kuni 2021. aastani. Paljudel Vietnami puidutöötlemise ettevõtetel on tellimused peatatud – märtsist alates on 80% tellimustest USA ja EL-i turgudele tühistatud või edasi lükatud kuni olukord paraneb. Samas avalduses rõhutatakse ka seda, et puidutööstuse ettevõtted seisvad silmitsi puidu ja muude sisendhindade järsu tõusuga samal ajal ka veokulud on oluliselt tõusnud. Mööbliettevõtetel on aga palju valmistooteid, mida ei saa välja saata ja tuleb ladustada teadmata ajaks. Kahjuks valitseb sama olukord ka paljudes teistes riikides, kus ettevõtete ellujäämine sõltub suuresti valitsuse abipakettidest.

Ameerika lehtpuu ekspordinõukogu kommenteerib aprilli alguses Itaalias valitsenud olukorda: „Itaalias oli kõik peatunud – kõik tehased olid suletud. Itaalia meedias levivad prognoosid, et 40% tööstusest ei pruugi peale sulgemispiirangute kaotamist uuesti alustada.“

Mööblitööstus, mis sellest kriisist väljub, võib olla väga erinev sellest, mis see sellesse sisenedes oli.

Merle Tsirk, merle@tsenter.ee

Kasutatud allikas: https://forestindustries.info/eu-wood-furniture-imports-last-year-at-highest-level-since-2007-itto-european-market-report-15th-april-2020

Pilt: Kiievi mööblimessilt

Jaga postitust:
Tsenter