Intervjuu Kalev Kaarnaga TSENTRI eesmärkidest ja võimalustest

Avaldatud: 16. märts, 2016

9. märtsil käisid TSENTRIS Akriibia toimetuse inimesed, kes kogusid materjali Eesti Mööblitootjate Liidu juubeliraamatu tarvis. TSENTRI juht Kalev Kaarna vastas esitatud küsimustele.

Küsimus: Milline on TSENTRI eesmärk ja millega tegelete?

Kalev: TSENTRIL on kaks rolli: aidata kaasa regionaalarengule ja tuua sektorisse uusi teadmisi läbi rakendusuuringute.

Regionaalarengu seisukohast on meie roll aidata kagu-piirkonna puidutöötlemise ja mööblisektori ettevõtetel lahendada tänaseid ja homseid probleeme ning aidata sektori ettevõtetel oma käivet kahekordistada.

Saame seda teha kolmel viisil. Esiteks, aidates viimistlustehnoloogia valdkonnas valikuid teha. Seda siis alates lihvimisest ja käsipihustusest kuni lasergraveerimise ja pinnaprintimiseni. Siia alla kuulub erinevate lahenduste katsetamine ja laboris mõõtmine. Näiteks, milline näeb konkreetne viimistlus välja, kui see on olnud Kataris kaks aastat päikese käes. Või näiteks selline probleem, et kui palju suurenevad Eestis valmistatud puitmööbli dimensioonid, kui see saata palju suurema õhuniiskusega Singapuri? Üks ettevõte selgitas katse-eksitusmeetodil välja, et Singapuri saates pidid uksed olema 4 mm väiksemad, sest seal paisusid need niiskuse tõttu. Tsentri laboris saame teha võrdlevaid teste ilma, et peaks tooteid Singapuri saatma. Lisaks labori testvõimalustele on mööblitootjatele huvitavateks võimalusteks vineerile või puidule kõrgkvaliteetseid pilte trükkiv pinnaprinter ja graveerimise võimekusega laserlõikur, mida saame kasutada toodete eripärasemaks muutmiseks.

Teine valdkond on tootearendus. Saame teha prototüüpe. Näiteks on ettevõttel messile minekuks vajalikke näidiseid oma tootmises tülikas teha. Saame teha nii üksik näidiseid kui teatud tingimustel ka proovipartiisid ja väikeseeriaid. Näiteks katsetada pinnaprintimist ja selgitada välja klientide huvi. TSENTRI eesmärgiks on tutvustada ettevõtetele tehnilisi võimalusi, et nad saaksid mahtude suurenemisel need seadmed endale osta ja ei peaks sõltuma TSENTRIST. Näiteks harjamismasinal on võimalused puidu vanutamisel ja vanaks tegemisel. Ettevõtted saavad meil katsetada meie tehniliste võimaluste baasilt uusi tooteid, teha esimesed müügid ja end ilma seadmetesse investeerimata turule sisse süüa.

Lisaks tegutsevatele ettevõtetele pakume tootearenduse võimalusi ka mööblisektori start-up ettevõtetele. Meie juurde jõudnud viie mööbli start-up’i juhti tegelevad igapäevaselt millegi muuga. TSENTRIS saavad nad oma ideid testida ja arendada. Nad saavad läbi TSENTRI koostööpartnerite oma toote realiseerimisvõimalusi testida ja me aitame neil läbi mõelda, kuidas turuanalüüsiks kasutada veebi võimalusi. Mööbli start-up´id rikastavad maastikku ja toovad sektorisse uusi lahendusi. Kui me ei tegele start-up´dega, siis ei teki ka uut Bellust, Standardit, Tiksoja või Sarkopit.

Tootearendus ja turule sisenemine toimub ka tegutsevates ettevõtetes, aitame neil lahendada nii tänaseid probleeme kui liikuda homsete lahenduste suunas. Praegu on teoksil projekt, kus aitame kahel ettevõttel siseneda Saksamaa turule. Kui see mudel töötab, siis püüame ka teistesse riikidesse laienemisele kaasa aidata.

Kolmas valdkond on tootmise juhtimine ja tarkvaralisele juhtimisele üleminek. Ettevõtted saavad teada, millised on need sammud, mis tuleb ära teha enne uue tarkvara tellimist. Selleks on TSENTRIL väljatöötamisel täisfunktsionaalne õppetarkvara (ladu-ost-müük-toomine), mida ettevõtted saavad kuni 12 kuud kasutada väga soodsalt. See võimaldab ettevõtetel oma andmed korrastada, harjutada oma töötajad andmeid sisestama, mõelda läbi milliseid kaasaegseid protsesside juhtimise põhimõtteid rakendama hakata ning selgitada välja oma tegelikud tarkvara vajadused. Ainult üksikuid omavahel sidumata Exceli tabeleid kasutanud ettevõte ei oska koheselt öelda, millist tarkvara tal tegelikult vaja on. Pärast õpitarkvara kasutamist saab ettevõte oluliselt paremini otsustada, millisesse tarkvarasse nad oma õpitarkvaras süstematiseeritud andmed ekspordivad.

Meie eesmärk on, et võimalikult palju ettevõtteid kasutaksid tarkvara ja sellest ka kasu saaksid. Lisaks tarkvara osas nutikaks ostjaks kasvamisele saavad ettevõtted selle protsessi käigus teada, kui efektiivsed on nende protsessid ja tootmine ja mida peaks tähendama müügi koostöö tootmisega.

Kui tahame sektorit mõjutada, peame tegema erinevate spetsialistidega koostööd. Teeme koostööd erinevate tootmisjuhtimise ekspertidega ja IT firmadega ning oleme vahelüli tootmise ja IT vahel.  Tsenter saab siin olla protsesside käivitaja.

Teine roll, mis TSENTRILE on riigi poolt seatud, on olla uute teadmiste tooja sektorisse. Peame tegema rakendusuuringuid, mis oleksid kasulikud mitte ühele, vaid kümnele või sajale ettevõttele ning tegema rahvusvahelist koostööd.

Näiteks hakkame koos Tartu Ülikooli ja Tšehhi ülikooliga uurima plasmatehnoloogia võimalusi – kuidas teha puit ühtlaselt viimistlusmaterjali imavaks või vastupidi vett hülgavaks. Sellel tehnoloogial on suur potentsiaal, kuid selle reaalne kasu ning tasuvus selgub alles pärast rakendusuuringuid.

Tegelikult on meil ka kolmas roll. Kuna oleme Võrumaa Kutsehariduskeskuse osa, on meie ülesandeks aidata kaasa puiduvaldkonna populariseerimisele. Tahame, et sektoris oleks rohkem ettevõtteid, kus isad tahavad oma poegi puiduettevõttesse tööle saada. Tundub, et praegu see veel suur trend ei ole.

Küsimus: Kas ettevõtted leiavad tee TSENTRISSE?

Kalev: Puidu- ja mööblisektoris on ettevõtteid, kes saavad ja tahavad areneda – paljud on juba leidnud tee TSENTRISSE.

Teiseks on ettevõtted, kes ei taha küll kasvada, aga tahavad ettevõtte elujõudu säilitada. Aga ka selleks peavad nad arenema. Neil on vaja protsesse nutikamalt juhtida ja kasvada nii suureks, et näiteks juht (omanik) võiks minna kuuks ajaks Bahamale puhkama ja väljuda „orav rattas“- rollist ilma, et ettevõttega vahepeal midagi halba juhtuks.

Kuigi meiega ühendust võtvate ettevõtete arv pidevalt kasvab, ei jää me ainult ootama, et ettevõtted meid ise üles leiaksid. Võtame ka ise ettevõtetega ühendust leidmaks neid, kes tahavad areneda.

Kogemus näitab, et isegi kui ettevõttel ei ole head ettekujutust, mis kasu tal TSENTRIST võiks olla, siis tasub tal siit läbi tulla. Alles eelmisel nädalal kutsusime külla ühe Eesti edukaima mööblifirma juhi, kes võiks ise teistele sektori ettevõtetele tootmise automatiseerimisest ning eri kultuuriruumidesse toodete arendamisest väga palju kasulikku rääkida. Enne siia tulemist ei osanud ta TSENTRIST enda ettevõtte jaoks mingit kasu näha. Samas tutvudes meie võimaluste ja sisseseadega tekkis tal kohe kahe projekti ideed, mida ta tahaks meie juures käivitada.

 

 

Jaga postitust:
Tsenter