Andmebaasid

Puidu andmebaasid
tsenter.ee/terminid Puiduterminoloogia sõnastikus on terminid 5 keeles koos eestikeelse seletusega (eesti, inglise, saksa, soome ja vene keeles)
www.wood-database.com/ Erinevate puiduliikide kirjeldused (saab otsida nimetuse ja väliste omaduste järgi).
https://www.trada.co.uk/techinfo/tsg/ Puiduliikide andmebaas, mis aitab valida parima puiduliigi sinu projekti jaoks. Andmebaas sisaldab puiduliikide füüsikalisi omadusi ja illustratsioone rohkem kui 150 liigi kohta. Andmete vaatamiseks on vajalik registreeruda.
http://www.architonic.com Andmebaas arhitektidele, projekteerijatele, kodu omanikele ja disaini entusiastidele, kus demonstreeritakse mööbli disaini ja materjale.
Eksportööridele
http://www.trademap.org Info ekspordi- ja impordistatistika kohta, trendid ja indikaatorid. Saab uurida millised riigid on Eesti jaoks olulisema sihtturud ja millised teised riigid konkureerivad seal sihtturul sama tootegrupi osas jne.
http://www.macmap.org/ Tollitariifide info, tariifide simulatsioonid ja mitmed teised andmebaasi võimalused, mis aitavad analüüsida turule sisenemise küsimusi.
TARIC Saamaks teada, milline on kehtiv tollitariif just teid huvitavale tootele, on võimalik kasutada TARIC andmebaasi. Nimetatud andmebaasist tollitariifide saamiseks on vaja teada kauba vähemalt 6-kohalist HS koodi ja riiki, kust kavatsetakse kaupa importida. HS koodi mitteteadmisel võib kasutada ka sisukorda, kust on vajalikku koodi toote kirjelduse järgi lihtne leida. EL-i tollitariifid võivad olla kauba tolliväärtuse alusel arvutatavad (ad valorem) või spetsiifilised. Ad valorem tariifide puhul on tollimaks määratud protsendina kauba väärtusest. Spetsiifilise tollitariifi puhul on tegu teatud summaga mingi kaubaühiku kohta (näiteks 100 EUR/tonn või 0,25 EUR/tk). Samuti on TARIC-andmebaasist võimalik näha, kui kauba impordil kehtib mõni koguseline piirang, näiteks tariifikvoot, mida tähistab andmebaasis järjekorranumber.
http://www.investmentmap.org Võimaldab uurida millisesse riiki, mis sektori osas ja kui suurtes mahtudes on tehtud välismaiseid otseinvesteeringuid (FDI) ehk millised sektorid riigiti on atraktiivsemad välisinvestoritele. Millised teised riigid konkureerivad sama sektori välismaiste otseinvesteeringute osas jpm. See info aitab määratleda riike, millistest otsida investoreid või millistesse riikidesse laieneda.
http://madb.europa.eu Turulepääsu andmebaas, mis annab infot ettevõtjale, kes ekspordivad EL-ist, imporditingimuste kohta kolmandate riikide turgudel.
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/smeip/ VKE-de rahvusvahelistumise portaal on tugiteenuste andmebaas, mis pakub praktilist abi Euroopa ettevõtjatele, kes soovivad tegeleda ettevõtlusega väljaspool EL-i.
http://vm.ee/et/maaulevaated-eksportooridele Maaülevaated eksportööridele – üldine info, majanduse ülevaade, Eesti ja vaatluse all oleva riigi majandussuhted, ärikeskkond, turule sisenemine, praktiline info ja kasulikud kontaktid
http://delbi.eu/et/ettevotlus-latis/kasulikud-lingid Ettevõtlusinfo Lätis ja kasulikud lingid
Ettevõtluspartnerid
http://www.kompass.com Rohkem kui 5 miljoni rahvusvahelise firma kontaktandmetega andmebaas. Otsingut saab teostada firma nime, tööstusharu, toote ja teenuse järgi. Hea andmebaas äriparnterite leidmiseks!
www.estonianexport.ee Andmebaas Eesti eksportööridest. Võimaldab teha oma ettevõte potentsiaalsetele välisostjatele nähtavaks ja edendada oma eksporti. Otsingut saab teostada firma nime, tööstusharu, toote ja teenus järgi.
http://www.tradewithestonia.com/ Eesti ettevõtete toodete-teenuste tutvustus välisriikide ettevõtjatele, samuti välispartnerite päringud ja koostööpakkumised.
www.enterprise-europe.ee Andmebaas välisfirmade koostööpakkumistest.
http://www.eka.ee/ Konsultandite andmebaas. Konsultante saab otsida Eestist kui ka välisriikidest, valdkonna järgi ning ka konkreetse konsultati või büroo järgi. Hea abimees kui sul on tarvis näiteks leida äriplaani, ekspordiplaani ja turundusuuringu koostajat või koolitajat sulle vajalikus valdkonnas.
http://eaq.ee/sisu/sertifikaatide-andmebaas Sertifitseeritud ettevõtete andmebaas. Otsingut saab teostada standardi, ettevõtte nime, tegevusala/märksõna, sertifitseerija, sertifikaadi kehtivuse alguse järgi. Näiteks märksõna järgi "puit" on tulemuseks puiduga tegelevate ettevõtete nimekiri, kes omab mingit standadit ja akrediteeringut.
https://www.e-krediidiinfo.ee/ Ettevõtetele mõeldud online-keskkond, mis võimaldab hoolimata kellaajast ja nädalapäevast kiiresti ning mugavalt hankida äritegevuseks vajalikku teavet. Registreerudes kasutajaks ning sisse logides näete b-kaarti, juhatust, omanikke ning tütar-ja sidusettevõtteid.
https://ariregister.rik.ee/ Tasuta saavad kasutajad äriregistri teabesüsteemis teostada päringuid endaga seotud ettevõtjate, mittetulundusühingute ja sihtasutuste kohta. Vaadata saab kõigi seotud ettevõtjate andmeid ning nendega seotud kirjavahetust kohtu registriosakonnaga (registrikaarti ehk b-kaarti ja lihtandmid). Juurdepääsuks tuleb isikul ennast autoriseerida Eesti ID-kaardiga. Tasuliselt saab teha päringuid ettevõtete üldandmete, majandusaasta aruannete andmetele.
Majandusnäitajad
Statistika andmebaas Rahvusvaheliste messide andmebaas. Otsingut saab teostada nii toimumisaja, toimumiskoha kui ka tegevusvaldkonna järgi.
http://faostat3.fao.org/home/E Andmebaas, mis sisaldab statistikat põllumajandustoodangu, selle impordi, ekspordi ja hindade kohta. Lisaks sisaldab andmeid ka metsandusest.
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main Euroopa Liidu statistikaameti andmebaas
http://www.businessmonitor.com Iga-aastased ülevaated sektorite ja riikide lõikes, mis sisaldavad SWOT analüüse riigi poliitilise ja majandusliku olukorra kohta, 5 aasta sektori prognoos erinevate näitajate osas. Planeeritavad või käimasolevad suuremad projektid konkreetses riigis ja sektoris koos osalevate organisatsioonide nimedega, projektide maksumused  ja planeeritud valmimise tähtajad. 
Messid, konverentsid, koolitused
http://www.eventseye.com Rahvusvaheliste messide andmebaas. Otsingut saab teostada nii toimumisaja, toimumiskoha kui ka tegevusvaldkonna järgi.
http://10times.com/ Rahvusvaheliste sündmuste ülevaade
http://www.koolitusinfo.ee Eesti suurim koolituspakkumiste portaal, kust leiab klient endale koolituse ning koolitaja kliendi.
http://www.koolitused.ee Koolituspakkumiste andmebaas
http://www.tark.ee Koolituspakkumiste andmebaas
https://www.toc.tv Õppevideod, mis on seotud piirangute teooriaga (TOC). Mõtlemisprotsessid: põhjus-tagajärg seostel põhinevad meetodid probleemide süstemaatiliseks lahendamiseks. Nende abil saab anda vastuseid ettevõtte arenguprotsessi kolmele põhiküsimusele: Mida muuta? Millises suunas muuta? Kuidas muutust läbi viia? Väljatöötatud lahendused ettevõtte erinevate valdkondade jaoks. Piirangute Teooria lahendused võivad vahel tunduda elementaarsed, sellised, mida iga juht juba teab. Kuid TOC plussiks on asjaolu, et ta annab juhiseid nende elementaarsete põhimõtete praktiliseks rakendamiseks. On fakt, et traditsiooniline ettevõte tegelikult ei tegutse oma eesmärkide kohaselt. Vaata TOC õppevideosid, kus õpetatakse sind seda muutma.
Maksusüsteemid
Taxes in Europe Andmebaas, mis koondab infot EL liikmesriikide maksusüsteemide kohta.
Seadused
http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7 Andmebaas, kus on võimalik tutvuda Eestis kehtivate riiklike õigusaktidega - seaduste ja määrustega.
https://www.riigiteataja.ee/index.html Riigi Teatajas avaldatud dokumendid, sealhulgas seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid.
Ettevõtete rahastusvõimalused
Teie Euroopa ELi poolt tagatavat rahastamist pakkuvate pangade ja riskikapitalifondide andmebaas.
Muud
http://search.ebscohost.com/ EBSCO andmebaaside platvormil on palju erinevaid andmebaase, mis sisaldavad teadusajakirju, populaarteaduslikke ajakirju, raamatuid, õppematerjale, pilte jm. EBSCO andmebaaside kasutamiseks on tarvis parooli, küsige seda Tsentrist.
Jaga postitust:
Tsenter