Kellele Eesti mööblitööstus mahtu võidab või kaotab?

Avaldatud: 21. mai, 2021

Alljärgnev artikkel annab ülevaate sellest, milliste riikidega Eesti mööblitootjad konkureerivad kõige enam olulisemates eksportriikides ja kes on nendes riikides suurimad turu kasvatajad ja langetajad viimase viie aasta jooksul.

Ülevaade on koostatud Trade Map andmebaasi[1] põhjal, kus kajastub info ekspordi ja impordi statistika, trendide ja indikaatorite kohta. Selle järgi saab uurida, kuhu Eesti kõige enam mööblit ekspordib ja millised riigid seal konkureerivad sama tootegrupi lõikes ning millised riigid Eestisse kõige enam mööblit impordivad.[2]

 • Eesti mööbli eksport kõige suuremale mööbli eksportturule Soome on jäänud enamvähem samale tasemele.

2020. aastal vähenes Eesti mööbli eksport  8%. 2020. aastal olid Eesti mööblitööstuse olulisemad ekspordiriigid Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa. Võrreldes aastaga 2019 on eksport Soome püsinud peaaegu samal tasemel, kuid eksport Rootsi ja Taani on vähenenud.

Riik Mööbli eksport, tuhat eurot
2019 2020 Osatähtsus 2020 aasta järgi, % Muutus võrreldes 2019 aastaga, %
Kokku 209,766 192,897 100.0% -8%
Soome 68,554 67,367 34.9% -2%
Rootsi 35,378 29,230 15.2% -17%
Taani 29,586 17,485 9.1% -41%
Saksamaa 13,383 16,503 8.6% 23%
Norra 11,737 7,183 3.7% -39%
Leedu 5,792 7,165 3.7% 24%
Prantsusmaa 4,250 5,346 2.8% 26%
USA 3,612 5,004 2.6% 39%
Suurbritannia 4,478 4,705 2.4% 5%
Venemaa 5,977 4,559 2.4% -24%
Läti 6,409 4,383 2.3% -32%
Belgia 2,995 4,231 2.2% 41%
Poola 871 2,601 1.3% 199%
Šveits 2,106 2,037 1.1% -3%
Holland 1,338 1,969 1.0% 47%
Iisrael 1,496 1,919 1.0% 28%
Tsehhi 2,965 1,855 1.0% -37%
Kanada 1,322 1,560 0.8% 18%
Hiina 1,686 1,533 0.8% -9%
Slovakkia 761 918 0.5% 21%
Hispaania 915 839 0.4% -8%
Malta 2 834 0.4% 41600%
Ungari 95 534 0.3% 462%
Island 336 518 0.3% 54%
Araabia Ühendemiraadid 166 421 0.2% 154%
Austria 576 390 0.2% -32%
Itaalia 553 280 0.1% -49%
Saudi Araabia 13 223 0.1% 1615%
Türgi 111 223 0.1% 101%
Ukraina 955 211 0.1% -78%
Muu 1,348 871 0.5% -35%
 • Kõige rohkem ekspordivad Eesti mööblitootjad erinevaid mööbliosasid, metallist mööbel on kaotanud populaarsust.

Eesti mööblitootjate ekspordist moodustas 2020. aastal kõige suurema osa mööbliosade eksport 29%. Järgnesid 26%-ga puidust magamistoa mööbli ja 23%-ga muu puitmööbli eksport. Kui vaadata erinevate mööbliliikide ekspordi muutust võrreldes aastaga 2019, siis võib öelda, et 2020. aastal vähenes kõige enam metallist mööbli eksport.

Mööbli liik Mööbli eksport valdkonniti, tuhat eurot
2019 2020 Osatähtsus 2020 aasta järgi, % Muutus võrreldes 2019 aastaga, %
Mööbliosad 55,610 55,842 29% 0,4%
Puidust magamistoa mööbel 57,245 50,454 26% -12%
Muu puitmööbel (va kontori-, köögi-, ja magamistoamööbel) 46,734 44,232 23% -5%
Metallmööbel 18,761 14,912 8% -21%
Köögimööbel 11,681 10,567 5% -10%
Kontorimööbel 8,890 7,515 4% -15%
Metallist köögimööbel 6,197 4,872 3% -21%
Muust materjalist mööbel 4,648 4,503 2% -3%
KOKKU 209,766 192,897 100% -8%

 

 • Rootsi on ületanud Eestit mööbli impordi mahu poolest Soome mööbliturul.

Aastatel 2016-2019 oli Eesti kõige suurem Soome mööbli importija, kuid aastal 2020 möödus impordimahu poolest Eestist Rootsi, hõivates 34% sealsest mööbliturust. Soome mööbli impordi maht vähenes 2020. aastal 1% ja Eesti omas 18% Soome mööbliturust.

Kõige suurem kasvaja Soomes viimasel viiel aastal oli Rootsi ja kõige suurem langeja Hiina. Rootsi on teinud rohkem kui kahekordse impordihüppe Soome aastal 2020. Eestile pakuvad Soomes üha suuremat konkurentsi ka Saksamaa mööblitootjad. Samas Hiina on oluliselt vähendanud oma ekspordimahtu Soome, mis on Eesti mööblitootjatele kindlasti hea märk. Eesti eksporditase Soome pole viimasel viiel aastal oluliselt muutunud.

Soome mööbliturg

Soome mööbliturg 2016 – 2020
Suuremad kasvajad Suuremad langejad
Rootsi 58,294 Hiina -24,085
Saksamaa 14,499 Slovakkia -5,841
Poola 8,867 Leedu -3,205
Holland 2,721 Austria -3,044
Taani 1,751 Tšehhi -2,079
Ukraina 1,203 Rumeenia -2,010
Luksemburg 802 Itaalia -1,905
Läti 699 Eesti -1,428
Impordimahu muutus 2016 – 2020, tuhat €
 • Rootsi turul on kõige suurema languse teinud Eesti mööblitootjad.

Rootsi mööbli impordis moodustas 2020. aastal Eesti vaid 2%. Eesti konkureerib Rootsis kõige enam Poola, Hiina, Leedu ja Saksamaa mööblitootjatega. Rootsi mööbli import on viimasel viiel aastal kasvanud 6%, Eesti aga on vähendanud mööbli eksporti Rootsi lausa 32%.

Kõige suuremad kasvajad olid Hiina ja Leedu ning suurimad langejad Eesti, Soome ja Slovakkia. Rootsi mööbliturul on tugev positsioon odavamatel mööblikettidel, mis mõjutavad ka Eesti mööblitootjaid soodsamate hindadega.

Rootsi mööbliturg

Rootsi mööbliturg 2016 – 2020
Suuremad kasvajad Suuremad langejad
Hiina 23,558 Eesti -9,401
Leedu 22,193 Soome -7,794
Holland 13,392 Slovakkia -7,722
Itaalia 10,143 Norra -3,700
Poola 7,295 Hongkong, Hiina -2,852
Saksamaa 4,750 Tai -2,601
Vietnam 4,435 Ungari -2,112
Hispaania 4,424 Taani -2,061
Impordimahu muutus 2016 – 2020, tuhat €

 

 • Poola on oluliselt tugevdanud oma positsiooni Taani mööbliturul.

Taani mööbli impordis moodustas Eesti 2020. aastal 3%. Eesti konkureerib Taanis turumahu poolest kõige enam Rootsi, Hiina, Poola ja Saksamaaga. Taani mööbli impordi maht on viimasel viiel aastal suurenenud 28%, Eesti viimase viie aasta impordi maht Taani on aga langenud 21%.

Suurimaid kasvajad Taani mööbliturul olid aastal 2020 Poola, Leedu ja Rootsi ning suurimad langed, nii nagu Rootsi mööbliturulgi, Eesti ja Slovakkia.  Aastal 2020 on väga suure kasvu Taani mööbliturule teinud Poola, kes hakkab tõenäoliselt järjest suuremat konkurentsi pakkuma ka Eesti mööblitootjatele keskmiselt soodsama hinna tõttu.

Taani mööbliturg

Taani mööbliturg 2016 –  2020
Suuremad kasvajad Suuremad langejad
Poola 47,948 Eesti -6,643
Leedu 27,650 Slovakkia -6,573
Rootsi 21,832 Ungari -1,785
Läti 18,403 Brasiilia -885
Saksmaa 15,717 Kanada -267
Hiina 14,503 Venemaa -266
Holland 7,978 Šveits -116
Bulgaaria 7,814 Tai -114
Impordimahu muutus 2016 – 2020, tuhat €
 
 • Poola ja Hiina mööbli ekspordikasvu suurenemine Saksamaal on sealselt turult üsna jõuliselt välja tõuganud väiksemad tegijad nagu Eesti ja Läti.

Saksamaa mööbli impordis moodustas 2020. aastal Eesti 0,4%. Eesti konkureerib Saksamaal turumahu poolest päris paljude riikidega – Poola, Hiina, Itaalia, Austria, Leedu jt. Saksamaa kogu mööbli import on viimasel viiel aastal kasvanud 14%. Eesti on aga vähendanud mööbli eksporti Saksamaale lausa 38%, mis on Euroopa riikidest üks suurimaid ekspordimahu proportsionaalseid vähenemisi Saksamaale Läti kõrval, kelle mööbli eksport on samuti vähenenud viimase viie aasta jooksul 42%. Kõige suuremad kasvajad Saksamaa turul olid Poola ja Hiina ning langeja Tšehhi.

Saksamaa mööbliturg

 

Saksamaa mööbliturg 2016 – 2020
Suuremad kasvajad Suuremad langejad
Poola 313,815 Tšehhi -34,586
Hiina 261,947 Šveits -27,245
Itaalia 54,570 Austria -26,419
Leedu 53,100 Hollad -21,766
Ukraina 48,419 Taipei, Hiina -19,359
India 35,139 Eesti -15,205
Valgevene 30,416 Slovakkia -14,960
Türgi 17,009 Läti -12,448
Impordimahu muutus 2016-2020, tuhat €
 • Eesti turul konkureerib Eesti mööblitootja kõige enam Läti mööblitootjatega.

2020. aastal suurenes mööbli import 4%. 2020. aastal olid suuremad mööbli importijad Eestisse Läti, Leedu, Poola, Saksmaa ja Soome. Huvitav on asjaolu, et 2020. a moodustas Lätist mööbli import peaaegu veerandi kogu mööbli impordist ning ka imporditav kogus on suurenenud peaaegu 5 korda võrreldes aasta varasemaga. Import on suurenenud aastal 2020 olulisel määral ka Leedust ja Soomest ning samas on import vähenenud Poolast ja Hiinast võrreldes aastaga 2019, mis iseenesest võiks anda Eesti tootjatele parema võimalusi konkureerimiseks koduturul.

Riik Mööbli import, tuhat eurot
2019 2020 Osatähtsus 2020 aasta järgi, % Muutus võrreldes 2019 aastaga, %
Kokku 72,731 75,811 100.0% 4%
Läti 3,693 18,279 24.1% 395%
Leedu 5,983 8,975 11.8% 50%
Poola 11,474 8,199 10.8% -29%
Saksamaa 5,353 6,330 8.3% 18%
Soome 3,746 6,304 8.3% 68%
Hiina 9,372 4,862 6.4% -48%
Itaalia 4,564 3,700 4.9% -19%
Rootsi 3,714 3,587 4.7% -3%
Venemaa 2,536 2,766 3.6% 9%
Ukraina 1,229 1,393 1.8% 13%
Taani 1,224 1,226 1.6% 0%
Holland 650 1,142 1.5% 76%
Valgevene 2,019 1,100 1.5% -46%
Taipei, Hiina 819 928 1.2% 13%
Austria 2,079 855 1.1% -59%
Belgia 1,043 820 1.1% -21%
Malaisia 1,232 802 1.1% -35%
Vietnam 757 714 0.9% -6%
Prantsusmaa 1,630 609 0.8% -63%
Suurbritannia 660 541 0.7% -18%
Kreeka 978 450 0.6% -54%
Hispaania 852 442 0.6% -48%
Slovakkia 508 424 0.6% -17%
Türgi 375 363 0.5% -3%
Norra 106 186 0.2% 75%
Serbia 112 180 0.2% 61%
Portugal 385 173 0.2% -55%
Bulgaaria 34 169 0.2% 397%
Šveits 94 59 0.1% -37%
Indoneesia 130 40 0.1% -69%
Muu 5,380 193 0.3% -96%

 

Ülevaate põhjal võib teha Eesti mööblitootjate ekspordi lähiaja trendides järgmised järeldused:

 • Kõige populaarsemad mööbli ekspordiartiklid on erinevad mööbliosad ja puidust magamistoa mööbel. Metallmööbel on kaotanud populaarsust.
 • Soome mööbliturg on muutumas Eesti tootjate jaoks järjest olulisemaks eksportturuks. Sealsel turul on mahtu kaotanud oluliselt Hiina mööblitootjad.
 • Rootsi, Taani ja Saksmaa mööbliturul on üha tugevamalt kanda kinnitamas Hiina, Poola ja Leedu mööblitootjad, mille tagajärjel Eesti mööblitootjad üha enam kaotavad turumahtu nendes riikides.
 • Eesti mööbliturul konkureerib Eesti mööblitootja üha enam lähemal asuvate riikide nagu Läti, Soome ja Leedu mööblitootjatega samas kui Poola ja Hiina on mööbli import Eestisse on oluliselt vähenenud.

Ülevaate tegi: Merle Tsirk, merle@tsenter.ee

Kasutatud allikas: trademap.ee

Analüüsi aluseks on  HS kaubajaotise järgi grupp 9403 Mööbel ja mööbliosad

[1] Trade Map andmebaasis on kasutusel rahvusvaheline kaupade kirjeldamise ja kodeerimise süsteem – harmoneeritud süsteem (HS), mida haldab Maailma Tolliorganisatsioon. HS koosneb umbes 5000st 6-kohalisest koodist. Ülevaates on kasutatud HS-koodi 9403, milleks on mööbel ja selle osad.

[2] Trade Map andmebaasi andmetes on erinevusi ekspordi ja impordi andmetes, nt Eesti mööbli ekspordi numbris Saksamaale on erinevus, kui võrrelda seda sellega, kui palju Saksamaa andmeid vaadates Eesti neile mööblit importis. Kõige suurem andmete erinevuse põhjus on see, et ekspordi andmeid kogub üks ja impordi andmeid teine riik ning nende andmete kogumise süsteemid ja täpsus erinevad. Seega on oluline märkida, et allolevas ülevaates tuleks välja lugeda eelkõige üldist trendi, mitte absoluutnumbreid.

Vaata lisaks Trade Mapi kasutamise kohta:  Kuidas teha eksporti uues olukorras? 

Foto: Nukumaja mööbel projektis Skilled-up

Jaga postitust:
Tsenter