Eesti ja Läti puiduettevõtete külaskäigud tekitasid uusi mõtteid

Avaldatud: 16. mai, 2018

Kogemusvahetuse külaskäigud puitehituse ja -mööbli ettevõtetesse genereerivad ideid valdkonna koostöö parendamiseks

Mai algul leidsid aset külaskäigud Läti ja Eesti puitmajatootjate ja puitmööbliettevõtete juurde. Külastustel osalesid valdkonna inimesed mõlemast riigist. Lisaks erinevate ettevõtete külastamisele toimusid ka arutelud kus ettevõtjad tõdesid, et liialt palju on omaette toimetamist ning et tihedam läbikäimine valdkonna esindajate vahel ja tihedam koostöö mõjuks rahvusvahelisel areenil positiivselt.

Kahepäevasel kogemusvahetusreisil osalenud ettevõtjad külastasid Läti puitmajatootjaid – SIA Pavasars, SIA Dores Fabrika ja SIA Akords U ja Eesti mööblitootjaid Wermo AS, OÜ Sisustuskoda, OÜ Ensoform ja OÜ Kapa Puit. Külastuste käigus tunti enim huvi ettevõtete turundusstrateegiate vastu aga palju küsiti ka tööhõive ja allhangete kohta. Erinevates külastatud ettevõtetes on sarnased küsimused lahendatud tihtipeale väga erinevalt.

Külastuskogemustele tuginedes pöörasid ettevõtjad tähelepanu reale väljakutsetele, mis on rohkem või vähem aktuaalsed nii oma regioonis kui piiri taga. Suures pildis tunti puudust regionaalse koordinatsiooni järele, mis koondaks ja jagaks infot ressursside kohta, haldaks kontakte ning edendaks majandusharu nähtavust ja prestiiži. Võru piirkonna mööbliettevõtjatel on sellega küll lood paremad kuna paljud neist on koondunud Kagu-Eesti Puiduklastri alla.

Ettevõtjad väljendasid selgelt valdkonna liikmete soove. Üks neist – spetsiifilise andmebaasi loomine.

See aitaks näiteks olukordades kus tootja seisab suurte tellimuste või projektide puhul vastamisi tootmisressursi puudujäägiga. Andmebaasis sisalduv informatsioon hõlbustaks võimalike ja sobilike allhankijate leidmist. Samuti võimaldaks see oma ressursiülejääki pakkuda teistele. Andmebaas võiks toimida tööriistana mitte ainult oma regioonis aga ka üle riigipiiri koostöös.  

Lisaks toodi välja, et puidutööstuse turundamine tervikuna tooks kasu nii sektorile tervikuna kui ettevõtetele kitsamalt. Valdkonna prestiiži tõstmine aitaks tõsta võimekate töötajate huvi puidusektori vastu ning samuti laiendada rahvusvahelise kauplemise võimalusi.  

Kui Design Workshop’il (veebruaris) kinnitasid disainerid ja arhitektid, et vajalik on tihedam kommunikatsioon eri valdkondade – arhitektuur, disain, ehitus – vahel siis nüüd toonitasid sama ka tootjad. Parem teineteise mõistmine tööstuses on oluliseks eelduseks valdkonna arenguks, innoveerimiseks ja väärtuse tõstmiseks tootmises.

Külastustel osalenud ettevõtja, SIA “Dizaina Centrs” omanik Normunds Cercins toonitas, et sedasorti külaskäigud ja ideede vahetamised on vajalikud, seda enam et tihtilugu ei teata, kuidas elavad ja toimetavad ettevõtted samas linnaski! “Varasemalt olid ettevõtlusklubid kohaks kus suuremad ettevõtted koos käisid. Tundub, et praegu on aeg kus puiduvaldkond vajab mingis vormis informatsioonivahetust”.

Järgmised külaskäigud on planeeritud 14. ja 15. juunil. 

Lisainfo lauri@tsenter.ee

Külastusreisid organiseeris puidukompetentsikeskus TSENTER koostöös Vidzeme Planeerimispiirkonnaga Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi projekti  “Innovation and export of wood and furniture in Võru County and Vidzeme Planning Region” raames.

 

Jaga postitust:
Tsenter