Kompetentsikeskuse TSENTER jätkuprojekt sai rahastuse

Avaldatud: 16. detsember, 2019

Projekt „Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskus TSENTER innovatsioonivõimekuse tõstmine” sai järgnevaks tegevusperioodiks rahastuse.

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa puidu- ja mööblivaldkonna ettevõtete arengule kasvatades tegevustes osalevate ettevõtete lisandväärtust, müügitulu ja ekspordikäivet. Projekt kestab jaanuarist 2020 kuni augustini 2023. a. ning kogumaksumus on 1 075 000 eurot, millest Euroopa Liidu Regionaalarengu toetus on 860 000  ja omaosalus on 215 000 eurot.

Projekt võimaldab koondada puidu- ja mööblivaldkonna alast kompetentsi ja teostada rakendusuuringuid kolmes võtmevaldkonnas: tootearendus, tootmisjuhtimine ja viimistlustehnoloogia. Rakendusuuringute läbiviimine koostöös Eesti ja välisriikide teadusasutustega loob soodsad tingimused teadmussiirdeks ja kasvatab TSENTRI usaldusväärsust ettevõtete koostööpartnerina. 

TSENTRI peamiseks kompetentsiks on tootearendus ning sellega seotud komplekssed teenused: nõustamine, projekti juhtimine, joonestamine, prototüüpide valmistamine, esimese proovipartii tegemine ja väikepartiide tootmine ning vajadusel ekspertide ja teiste teenust pakkuvate ettevõtete kaasamine, turundusalane nõustamine ja lisarahastuse võimaluste tutvustamine.

Põhiprojekti toel lisandub võimekus ja pädevus multifunktsionaalsete mööblitoodete, näiteks seeniorite mööbli arendamiseks. Lisaks on kavandamisel kaks koostööprojekti ettevõtjatega. Liitreaalsuse projekti abil on plaan uurida võimalusi, kuidas liitreaalsuse vahendite abil parandada ettevõtete töökorralduse osa, mis käsitleb töö- ja ohutusjuhendeid. Koostöö-robotite projektis tehakse partnerettevõtetega uuring koostöö-manipulaatorrobotite rakendamiseks sektori ettevõtetes, kus ei ole tegemist klassikalise liinitööga.

Projekt aitab oluliselt kaasa kompetentsikeskuse eesmärgile olla innovatsiooni eestvedaja piirkonnas.  Läbi huvirühmade (erasektor, ülikoolid, avalik ja kolmas sektor ning kodanikuühiskond)  kaasamise on TSENTER valmis toetama koostööd ja arengut, kiirendades muutusi ja levitades teaduspõhist lähenemist.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Omaosaluse katmisel on abiks Võru- ja Põlvamaa omavalitsused.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskuse TSENTER kollektiiv tänab kõiki koostööpartnereid ja toetajaid.

 

 

 

Jaga postitust:
Tsenter