Koolitus “Puittoodete praktiline viimistlemine”

Avaldatud: 10. märts, 2016

Võrumaa KHK-s algab 14.aprillil koolitus “Puittoodete praktiline viimistlemine”.

 

 

 

Koolitusel omandatakse kaasaegsete viimistlusmaterjalidaga töötamise oskused puittoodete kvaliteetseks viimistlemiseks.

Grupi suurus on 15 inimest

Tasuta kursused on suunatud: erialase hariduseta  täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealine  elanikkond vanuses 50+

 Maht:             28 tundi

 Aeg:               alates 14.04.2016

Koolitajad:   Võrumaa Kutsehariduskeskuse koolitaja Arvi Lokk ja Jörgen Dobris kompetentsikeskusest TSENTER

Õpilase teadmised peale koolituse lõppemist:

  • Teab elektri- ja tuleohutuse ning terviseohutuse nõudeid
  • Tunneb puittoodete viimistlemisel kasutatavaid materjale
  • Teab defektide tekkepõhjuseid ja oskab neid kõrvaldad
  • Oskab valmistada ette mööbli- ja puittoodete pindu
  • Viimistlustööde teostamine jälgides tööohutuse nõudeid 
  • Oskab käsitleda viimistlemise seadmeid
  • Teab kvaliteedinõudeid

Koolituse täies mahus läbinule väljastatakse arvestuse positiivse soorituse järel tunnistus

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”.

Kursus on osalejale TASUTA. Osaleda saavad täiskasvanud inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).
Kursusel EI SAA osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.

Koolituse esimesel päeval tuleb täita avaldus.
Osalemissoov ja motivatsioon peavad olema põhjendatud tööalaste kompetentside arendamise seisukohast, mitte hobide aspektist. Avalduses kirja panna kindlasti oma haridusalane taust ja praegune töö- ja ametikoht.
Kursusel osalejate valimisel eelistame sihtgruppi kuuluvaid õppijaid. Teiega

Lisainfo ja kursusele registreerumine koolituskohtade täitumiseni täiskasvanute koolitustalituses või telefonil 785 0818; 5667 0850, või e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee

 

Jaga postitust:
Tsenter