Võimalus töötajate koolitamiseks töökohal

Avaldatud: 4. detsember, 2017

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem –  vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes. Õppimine toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.

Töökohapõhine õpe võimaldab:

  • ühendada töötamist ja õpinguid, sest töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;
  • saada tavapärased kutseõppe tasemeõppe õpilase õigused – saada õpilaspilet ja taotleda õppetoetusi ja sõidukulu hüvitamist, koolilõuna toetus laieneb siis, kui oled keskhariduseta ja kuni 20-aastane;
  • õppida läbi praktika ja omandada oskused, mida igapäevatöös selles ametis oskama pead;
  • olla kursis kaasaegsete õpi- ja kutsenõuetega;
  • tõsta olemasolevat kvalifikatsiooni või omandada uus amet;
  • õppekava läbimisel saab kutseõppe lõputunnistuse ja võib sooritada kutseeksami ja saada kutsetunnistuse;
  • planeerida edasist karjääri.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse poolt on praegu toimumas näiteks 1-aastane puidupingioperaatori koolitus Woodmanis ja 6-kuuline CNC-töötlemiskeskuse operaatori õpe Ida-Virumaal.

 Reet Urb, Võrumaa Kutsehariduskeskuse projektijuht

 Lisainfo: reet.urb@vkhk.ee

http://www.vkhk.ee/taiendkoolitus/

http://www.kutseharidus.ee/tookohapohine-ope/

Kommentaar: Kaido Toome, Woodmani juht

Hetkel käib Woodmanis Võrumaa Kutsehariduskeskuse poolt läbiviidav töökohapõhine õpe.  Puidupingioperaatori 1-aastane õpe algas mais ja lõpeb aprillis 2018. Millised on muljed, mis on hästi ja mis võiks teisiti olla?

Kaido Toome: Koolipoolne tugi on tugev, ollakse paindlikud nii programmi koostamisel kui aegade kokkuleppimisel.

Meilt osaleb kümmekond töötajat, õpe toimub õhtuti kl 16.30. Kahjuks ei saa kõik töötajad aru, et õppimine on neile kasulik, nad ei oska seoseid luua, et kui oled targem, siis saad kaubelda näiteks paremaid töötingimusi. Mõni on küll usin, aga osasid peab taga utsitama. Oleme igati vastu tulnud ka õppurite soovidele.

 

 

 

 

Jaga postitust:
Tsenter