Koolitus: tööstusrobootika rakendamisest ettevõttes

Avaldatud: 5. november, 2020

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et 16. novembrist 2020 on võimalik alustada õppimist täiesti uuel ja täiesti TASUTA auditoorsel tootmistehnika valdkonna täienduskoolitusel

TÖÖSTUSROBOOTIKA RAKENDAMISVÕIMALUSED ETTEVÕTTES

Koolitus on suunatud väikeettevõtetele ja FIEdele, kes alles kavandavad või alustavad oma ettevõttes tööstusrobotite kasutamist, et

aidata osalejatel leida sobivaimat lahendust, kuidas ja millest alustada tööstusrobootika juurutamisel enda ettevõttes.

Koolituse käigus otsitakse vastuseid küsimustele:

– Mis on tööstusrobot ning kuidas leida enda ettevõttes robotiseerimise võimalusi?

– Kuidas toimub tööstusroboti programmeerimine ja simuleerimine?

– Kuidas toimub tööstusroboti käsitlemine päriselus?

– Kuidas arvutada enda ettevõttes kasutatava tööstusroboti tasuvust?

Koolitus toimub viie 8-tunnise õppepäevana: 16. novembril, 23. novembril, 30. novembril, 7. detsembril, 14. detsember 2020.

Koolitust viib läbi Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi õppejõud Indrek Virro, MSc (tootmistehnika).

Koolitus on sihtrühma kuulujatele TASUTA ning koolituse sihtrühmaks on väikeettevõtete töötajaid ja FIE-d. Erandkorras võivad koolitusel osaleda ka keskmise suurusega ja suurettevõtete töötajad ning töötud (nii registreeritud kui registreerimata).
(Riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike (sh õpetajate) osalemine nendel täienduskoolitusel ei ole toetatav!)

Täpsemat infot koolituse kohta leiab aadressilt: http://avatudylikool.emu.ee/et/avatud-ulikool/sihtruhmale/rtkt/

 NB! Enne koolitusele registreerumist mõelge palun läbi, kas Teil on aega ja valmisolekut osaleda kõigil ettenähtud koolituspäevadel ning sooritada iseseisvaid koduseid ülesandeid. Koolitusel osalemise eeltingimuseks on kesktasemel arvutikasutamise oskused ning piisav keeleoskus töötamaks inglise keelse arvutitarkvaraga.

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2020. aastaks raames ning koolitustegevust rahastatakse ESF programmist “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”.

Kohtumiseni koolitusel!

Koolituse korraldaja:

Eesti Maaülikooli avatud ülikool

Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 (III korrus)

51006 Tartu

tel 731 3275

e-post: avayl@emu.ee

http://avatudylikool.emu.ee/  

avatud ülikooli facebook

 

Jaga postitust:
Tsenter