Kui toode on hea, siis näita teda reaalselt, kui on kehv, siis näita pilti

Pealkirjas olev lause on väga üldistatud kokkuvõte uuringust, mida TSENTER viis läbi koos Tartu Ülikooli neuroturunduse labori teadlastega. Uuringus kasutati pilgujälgimise ja emotsioonimõõtmise tehnoloogiaid, et teha kindlaks inimeste alateadlikud eelistused mööbli valikul. Mööblitootmise klassikalise tootearenduse protsessi puhul saavad tootjad tarbijalt tagasisidet alles siis, kui toode on poes. Protsess toote ideest kuni poodi võtab kaua aega … Continue reading Kui toode on hea, siis näita teda reaalselt, kui on kehv, siis näita pilti