Kuidas vähendada tööoperatsioonide tegemiseks kuluvat aega

Avaldatud: 1. aprill, 2020

SMED (Single-Minute Exchange of Dies) on süsteem, mis vähendab tööoperatsioonide tegemiseks kuluvat aega. Paralleele võiks suisa tuua spordiga, kus kogu sinu üleliigne rasv eemaldatakse ja olulistele piirkondadele suunatakse rohkem tähelepanu, et neid treenida. Tootmises on üheks kõige olulisemaks teguriks masina seadistusaegade vähendamine.

 

SMED-süsteemi põhiolemus on võimalikult paljude üleminekuetappide teisendamine “väliseks” (toimingud teostatakse seadme töötamise ajal) ning ülejäänud toimingute lihtsustamine ja sujuvamaks muutmine. Nimi SMED pärineb eesmärgist vähendada üleminekuaegu ühe numbrikohani (st vähem kui 10 minutit).

Edukal SMED-programmil on järgmised eelised:
 • Madalamad tootmiskulud (kiiremad üleminekud tähendavad vähem seadme seisakuid);
 • Väiksemad partiide suurused (kiiremad üleminekud võimaldavad sagedamini tootevahetusi);
 • Parem reageerimine klientide nõudmistele (väiksemad partiide suurused võimaldavad paindlikumat ajastamist);
 • Madalam laovarude tase (väiksemate partiide suurusega kaasneb madal laovarude tase);
 • Sujuvamad käivitamised (standardiseeritud üleminekuprotsessid parandavad järjepidevust ja kvaliteeti).
 
SMED põhitõed

SMED süsteemi töötas välja Jaapani tööstusinsener Shigeo Shingo, kes aitas erakordselt edukalt vähendada ettevõttes seadistusaegu. Tema teedrajav töö viis väga paljude ettevõtete puhul üleminekuaegade dokumenteeritud lühenemiseni keskmiselt 94% (st kui varem võttis mingi tööoperatsioon aega 90 minutit, siis mõningaste muudatustega sai see sama operatsioon tehtud vähem kui 5 minutiga).

Üleminekuaegu, mis paranevad 20 korda, võib olla raske ette kujutada, kuid mõelge rehvi vahetamise lihtsale näitele. Paljude inimeste jaoks võib ühe rehvi vahetamine hõlpsalt võtta 15 minutit. F1 meeskonna puhul võtab nelja rehvi vahetamine aega vähem kui 2 sekundit.

F1 meeskonnad kasutavad väga paljusid SMED´ ist üle võetud tehnikaid: võimalikult paljude tööetappide tegemine enne pit-stop-i algust, koordineeritud meeskonna kasutamine mitme töö paralleelseks läbiviimiseks, standardiseeritud ja väga optimeeritud protsessi loomine. Seega võib teekonda rehvi 15-minutilisest vahetusest 2 -sekundilisele rehvivahetusele lugeda SMED-teekonnaks.

SMED-is koosnevad üleminekud sammudest, mida nimetatakse elementideks. Elemente on kahte tüüpi:

– Sisemised elemendid (elemendid, mida saab teha ainult seadme töötamise ajal);
– Välised elemendid (elemendid, mida saab komplekteerida seadme töötamise ajal või ette).

 
Enne alustamist

Praktiliselt iga ettevõte saab SMED-i kasu. See ei tähenda siiski, et SMED peaks olema esimene prioriteet. Reaalses maailmas on ettevõtetel piiratud ressursid ja need ressursid tuleks suunata sinna, kus nad saavad parimat tulu.

Mis peaks olema prioriteet?

Enamiku ettevõtete jaoks peaks prioriteet olema selge mõistmine, kus produktiivset aega kaotatakse, ning et need otsused parendusalgatuste kohta tehakse usaldusväärsete andmete põhjal. See tähendab süsteemi loomist, mis võimaldaks koguda ja analüüsida tootmistulemusi.

Tootmise toimivusandmete nn kuldstandard on OEE (üldine seadme efektiivsus). Kui tootlikkuse mõõtmise süsteem on paigas, koguge vähemalt kahe nädala jooksul andmeid, et saada selge pilt, kuhu tootlik aeg kaob.

Toote kirjeldus

Kui üleminekud moodustavad olulise protsendi kaotatud tooteajast (nt vähemalt 20%), kaaluge SMED-programmiga jätkamist. Muul juhul võiksite kõigepealt keskenduda programmile TPM (Total Productive Maintenance).

 
Esimene samm – tuvastage probleemne koht

Selles etapis valitakse SMED-i pilootprogrammi sihtpiirkond. Ideaalsetel seadmetel on järgmised omadused:

 • Kestvus – Seadistus/tööoperatsioon on piisavalt pikk, et selles oleks märkimisväärset arenguruumi, kuid mitte liiga pikk, et selle ulatus oleks üle jõu käiv (nt ühe tunni üleminek tagab hea tasakaalu).
 • Variatsioon – Üleminekuajad on väga erinevad (nt üleminekuajad varieeruvad ühest kuni kolme tunnini).
 • Võimalused – Teoreetilisi lahendusi on mitu, katsetada saab erinevaid lahendusviise (seega pakutud parandusi saab kiiresti testida).
 • Pädevus – Seadmetega tuttavad töötajad (operaatorid, hooldustöötajad, kvaliteedijuhid) on kaasatud ja motiveeritud.
 • Piirang – Seadmed on pudelikaelaks, seega toovad parandused kohest kasu.

SMED-projekti jaoks laia tugiteenuste baasi loomiseks kaasake valikuprotsessi erinevaid töötajaid ja pingutage selle nimel, et luua meeskonnas üksmeel eesmärgi osas. Kui siht on seatud, pange paika baasaeg, mis kulus viimati selle töö tegemiseks.

Olge kursis „Hawthorne’i efektiga“: ajad võivad paraneda ka lihtsalt sellest, et te töölisi jälgite. Mõistlik oleks katsetused teha pikema aja jooksul ja võimalusel töölisi selle jooksul vähe segada.

 
Teine samm – määrake kõik töö protsessid

Selles etapis töötab meeskond koos, et selgitada välja kõik töö tegemiseks kuluvad protsessielemendid. Kõige tõhusam viis selle tegemiseks on tööprotsessi lindistamine ja seejärel videoanalüüs, et luua järjestatud loetelu elementidest, millest igaüks sisaldab:

 • kirjeldus (millist tööd tehakse);
 • ajakulu (kui kaua tegevuse täitmine võtab aega).
 
Kolmas samm – eraldage välised tööprotsessid

Selles etapis identifitseeritakse etapid, mida saab seadme töötamise ajal läbi viia vähese kuluga või ilma midagi tõsiselt muutmata ja markeeritakse see väliseks (st teostatakse enne või pärast tööoperatsiooni).

Iga tööoperatsiooni kohta peaks meeskond esitama järgmise küsimuse: Kas seda tööd, nagu see on praegu teostatud või tehes minimaalseid muudatusi, saab teostada ka siis, kui seade töötab? Kui vastus on jaatav, liigitage element väliseks ja sooritage see töö kas siis ennem või pärast tööoperatsiooni.

Näiteks:

– Tööriistade, materjalide ja / või juhiste otsimine.
– Tööriistade ja/või materjalide kontrollimine.
– Puhastustoimingud, mida saab protsessi ajal täita.
– Viimase tootmistsükli kvaliteedikontroll.

Selle sammu väljundiks peaks olema üleminekuelementide ajakohastatud loetelu, mis jaguneb kolmeks osaks: välised elemendid (enne tööd), sisemised elemendid (töö ajal) ja välised elemendid (pärast tööoperatsiooni).

 
Neljas samm – vähendage raiskamisi sisemistel tegevustel ja võimalusel muutke sisemised tegevused välisteks

Selles etapis uuritakse hoolikalt käimasolevat protsessi eesmärgiga muuta võimalikult palju sisemisi töid välisteks. Iga sisemise töö kohta peaks meeskond esitama järgmise küsimuse: Kui oleks võimalus muuta see element väliseks ja kuidas me seda teha saaksime?

Selle tulemuseks on loetelu tööoperatsioonidest, mida võiks tulevikus parandama hakata. Seda nimekirja tuleks tähtsustada, nii et kõigepealt võetakse arvesse kõige enim kasu toovad muudatused.

Põhimõtteliselt tähendab see iga töö jaoks tehtavate kulude ja tulude analüüsi tegemist:

 • Kulud, mida mõõdetakse vajalike muudatuste tegemiseks vajalike materjalide ja tööjõu abil.
 • Kasu, mida mõõdetakse ajaga, mis üleminekust kaob.
 
Viies samm – vahendage raiskamisi välistes tegevustes

Selles etapis vaadatakse järelejäänud tööd läbi, et muuta neid sujuvamaks ja lihtsamaks. Eesmärk: detailid jooksevad kiiremini läbi. Iga töö kohta peaks meeskond esitama järgmise küsimuse: Kuidas saaks seda protsessi teha kiiremini ja lihtsamalt?

Nagu eelmises etapis, tuleks tööde suhtes meetmete prioriseerimiseks kasutada lihtsat kulude ja tulude analüüsi.

Näited meetoditest, mida saab kasutada nii sisemiste kui väliste tegurite sujuvamaks muutmiseks:
– Eemaldage poldid (nt kasutage kiirkinnitusmehhanisme või muud tüüpi funktsionaalseid klambreid).
– Kõrvaldage üleliigne liikumine (nt korraldage tööruum ümber).
– Standardiseerige riistvara (nt mõõduvahetuseks on vaja kasutada vähemat arvu tööriistu).

 
Kiirendage arengut

SMEDi rakendamisel on kasulik tunnistada, et parendusi on kahes laias kategoorias:

 • Inimlik (saavutatakse ettevalmistamise ja korraldamise kaudu).
 • Tehniline (saavutatud insenerteadmiste kaudu).

Kogemused on õpetanud, et inimlikud elemendid on tehniliste elementide täiustamiseks tavaliselt palju kiiremad ja odavamad. Teisisõnu – kiired võidud on tavaliselt inimlike elementidega.

Lõppu üks video, kus ei ole rakendatud SMED süsteemi. Kas sul tootmises on ka niimoodi?
https://www.youtube.com/watch?v=f205T6Y4btw

Randi Sepping, Randi@tsenter.ee

Viited: https://www.leanproduction.com/smed.html

Kõik Lean-tootmist hõlmavad postitused

Jaga postitust:
Tsenter