Kutse seminarile „Roheleppe mõju puidu- ja mööblitööstusele“

Avaldatud: 28. september, 2021

Olete oodatud  osalema seminaril „Roheleppe mõju puidu- ja mööblitööstusele“, mis toimub 8. oktoobril kell 13.30-17.00 Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskuses TSENTER. Üritust on võimalik jälgida ka veebiülekandena.   

Euroopa on seadnud eesmärgiks saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Selle aasta juulis võttis Euroopa Komisjon vastu ettepanekute paketi, mille eesmärk on saavutada 1990. aastaga võrreldes 55%line kasvuhoonegaaside vähenemine 2030. aastaks.    

Kliimapaketi ettepanekud mõjutavad oluliselt ka puidu- ja metsandussektorit. Euroopa Komisjoni ettepaneku järgi peaks EL seadma eesmärgiks saavutada 2035. aastaks maakasutus-, metsandus- ja põllumajandussektoris kliimaneutraalsuse. ELi metsastrateegia eesmärk on parandada ELi metsade kvaliteeti, kvantiteeti ja vastupanuvõimet. Sellega toetatakse metsamajandajaid ja metsapõhist biomajandust ning hoitakse samal ajal metsa ülestöötamine ja biomassi kasutamine kestlikul tasemel ja säilitatakse elurikkust. Samuti esitatakse selles kava kolme miljardi puu istutamiseks Euroopas aastaks 2030.  

Euroopa Komisjoni ettepanekute arutelus on oluline kõikide osapoolte kaasamine – kohalikust omavalitsusest mittetulundusühingute, metsaomanike ning ettevõtjateni. Puidu- ja mööblisektori ettevõtted annavad tööd Võrumaal 22% kogu töötajate arvust maakonnas, Valgamaal 18%, Põlvamaal 12%, mistõttu on toimuv arutelu siin piirkonnas eriti oluline.  

Esinejad:  

Henrik Välja, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit   

Kaspar Põder, Single Earth   

Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti esindus   

Marku Lamp, Keskkonnaministeerium   

Siim Kuresoo, Eestimaa Looduse Fond   

Sanna Kontinen, Manager, UPM Plywood (Soome)

Seminari moderaator on  Mirjam Mõttus

Kõik huvilised on oodatud osalema, aga eelregistreerimine on vajalik – Täpsem kava ja registreerimislink on siin

Korraldajad:  

SA Võrumaa Arenduskeskus, Europe Direct Lõuna-Eesti Võru, Võrumaa KHK kompetentsikeskus TSENTER, Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Soome Suursaatkond Eestis 

 

Jaga postitust:
Tsenter