Kutseõpetajate teadmistepäeval kohtusid puidu eriala õpetajad

Avaldatud: 2. aprill, 2024

28. märtsil toimus TSENTRIS kutseõpetajate erialane teadmistepäev, millest võtsid osa mitmete kutsekoolide õpetajad üle Eesti.

Teadmistepäeva hommik algas tisleri kutsestandardi uuenduste tutvustamisega. Lisaks sisulise poole täiendustele on uues standardis pööratud suuremat rõhku valitavate kompetentsidele, kus õpilasel on koostöös kooli ja ettevõttega võimalik läbi viia spetisaliseerumine temale sobival teemal, nt puittoodete viimistlus, toote konstrueerimine, eritellimusmööbli paigaldus ning töötamine servapealistusseadmel, treipingil, freespingil ja puurimiskeskusel. Samuti arutati ideekavandeid uute 4-aastaste kutsekeskhariduse õppekavade väljatöötamiseks, osakutse rakendamist ning kutseeksami formaati.

Seejärel külastati Kirumpääl asuvat puiduettevõtet Perepuit OÜ. Ettevõtte on spetsialiseerunud mööblijalgade, puitkomponentide ning pehmemööbli valmistamisele. Lisaks toimub igapäevane töö uute toodete arendamisel.

Teadmistepäeva raames külastas meid Olustvere Puidukoja perenaine Mirjam Pärnamets, kes tutvustas puidukoja tegemisi. Olustvere endises mõisa härjatallis asub tänasel päeval puidukoda, kus külastajad saavad osaleda erinevates puidutööga seotud töötubades ning tutvuda ekspositsiooniga vanadest puidutoodetest, esemetest, puiduliikide näidiste ning vanade puutööriistadega. Kõik kutseõpetajad said omal käel ja Mirjami juhendamisel järgi proovida, kuidas käib naturaalse väikeharja meisterdamine.

Päeva pärastlõuna pühendati viimistlussimulaatori SimSpray ja käsi-CNC Shapertooli võimalustega tutvumisele. SimSpray võimaldab anda väga realistliku tunnetuse käsiviimistlusest, kus kasutaja saab läbi VR prillide viimistleda erinevaid detaile ning tooteid (toolid, lauad, aknad, muu mööbel) ning hiljem analüüsida enda tööd. Antud simulatsiooni kasutades on võimalik harjutada käelist tunnetust püstoli kasutamisel ning proovida erineva raskusastmega detailide viimistlust. Lisaks mööbli viimistlusele saab SimSprayga viimistleda metallist komponente ning ehitusega seotud pindasid.

ShaperTool’i tutvustamisel anti ülevaade freespingi võimalustest väiksemate ja keerulisemate töötluste tegemisel. Selleks tuleb esialgu koostada joonis programmi jaoks. Samuti on võimalik internetis alla laadida sobiv fail ja seejärel alustada töötlusega. Seadmega saab valmistada erineva kujuga avasid, tapipesasid ja teostada graveerimist.

Lisaks katsetati ka AR (Augmented Reality – liitreaalsus) abil puurpingi häälestamist ja puurimise protsessi läbi viimist. Hetkel on tegemist demo versiooniga, kus mitmespindlilisest puurpingist on tehtud 3D mudel, mis võimaldab liitreaalsusprillide abil õppida ja testida puurpingi käsitsemist. Selline lahendus aitaks tulevikus puidutööpinkide väljaõpet distantsilt läbi viia reaalset tootmisprotsessi häirimata, lisaks teostada masina ohutustehnilist väljaõpet ning lihtsustada hoolduste tegemist.

Kutseõpetajad jäid teadmistepäevaga rahule ning lisasid, et kokkusaamisi tuleks korraldada tihemini ning lisasid, et hea on kohtuda ka ettevõtete esindajatega.

Jaga postitust:
Tsenter