Labori tutvustus

Vaata TSENTRI labori võimalusi tutvustavat videot:

TSENTRI labori eesmärk on olla toetav funktsioon viimistlusmaterjalide katsetamisel ning hinnata viimistluse kvaliteeti. Teine suund on rakendusuuringud, kus testitakse TSENTRI poolt väljakäidud teemasid.

„Kõik algab probleemi püstitusest,” selgitab labori spetsialist Kaarel Saar. „Algul püüame lahenduse saada erialase  kirjanduse põhjal. Kuna enamus meie katsetest on võrdluskatsed, siis proovime ise järele teha. Näiteks oli probleem ühe tarnefirmaga, kelle üks klientidest väitis, et tarnitav MDF on liiga poorne ja imab värvi liialt kiiresti sisse. Pind jääb krobeline ning tekitab tootmises rohkesti probleeme. Tegime katsed, otsisime välja standardi ning tegime kindlaks, et tegemist on tõesti poorsema materjaliga. Või siis mööblitootjal on valge värviga kaetud männipuit, kus tulevad esile oksakohad, mis jäävad kollakaks. Oleme koos firmaga teinud katsetusi ja testinud erinevaid viimistlusvahendeid, et näha, millisel juhul tulevad oksakohad esile rohkem või vähem.“

Laboris on erinevat tehnikat mikroskoobist tõmbekappideni. Kõige enam leiab rakendust kliimakapp, sest palju sõltub õhuniiskusest ja -temperatuurist. Väljas kuluks selliste katsete tegemisele aastaid. Jälgitakse ka materjalide kulunorme — kuidas minimaalse kuluga saavutada maksimaalne tulemus. „Mööbliootjad ei ole tihti huvitatud sellest, et osta kõige parem ja kõige kallim, vaid tihti tuleb leida kuldne kesktee, mis tagaks piisava kvaliteedi mõistliku raha eest. Masinaid, mida endal uuringuteks pole, saab kasutada Tallinna Tehnikaülikoolis või Eesti Maaülikoolis. TSENTRI laboril on teadlastega väga hea koostöö.

Jaga postitust:
Tsenter