Kulusäästliku mõtlemise terminite eesti – inglise seletav sõnastik

Avaldatud: 19. detsember, 2017

Ümmarkune pliiatsitops painutatud vineerist. Designed by Tauno Erik

Lisaks puiduterminite sõnastikule on TSENTRI kodulehelt leitav ka Lean terminite sõnastik. Otsida saab nii eesti kui inglise keeles, terminite all on lühike selgitus. Vaata Lean-terminite sõnastikku

Algallikas on Lean Enterprise Estonia koduleht

————

Käesoleva sõnastiku vajadus on olnud tuntav juba mõnda aega. Õpetamises ja ka igapäevases praktilises tootmises on kulusäästliku mõtlemise terminite kasutamine erinev erinevate koolkondade, ettevõtete ning ülikoolide seas. Antud sõnastik on üks esimesi nii ulatuslikke samme kulusäästliku mõtlemise terminoloogia defineerimisel ja kinnistamisel ja suunatud eestikeelse terminoloogia tekkimisele ja kinnistumisele meie igapäevaelus.

Selle koostamist rahastati Euroopa Sotsiaalfondist.

Terminit lean on Eestis tõlgitud väga erineval moel. Kõige kasutatavamad tõlked on “kulusäästlik”, “timmitud” või tõlkimata variant “lean”. Sõnastiku ekspertkomisjon on otsustanud sõnastiku raames kasutada tõlkevarianti “kulusäästlik”. Antud otsus on tehtud lähtuvalt sõnastiku loomise käigus läbiviidud küsitluse tulemusest.

Sõnastik on suunatud Eesti tööstusettevõtetele ning õppeasutustele. Õppeasutustes on soovitatav kasutada sõnastiku nii tootmise juhtimise, innovatsiooni juhtimise ja kulusäästliku mõtlemise õpetamisel, kui ka teistes ainetes, kus antud teematika on arutatud.

Esimene samm ei ole kindlasti viimane. Ootame kõikide kasutajate kommentaare ning ettepanekuid. Edasine töö seisneb terminite korrigeerimises, täiendamises ning uute valdkondade lisamises: teenindus, logistika, ehitus ja teised. Sest terminite sobivus ja „õigsus“ selgub vaid igapäevases praktikas ja kasutusse jäävad vaid „suupärased“ ning üheselt mõistetavad terminid.

Täname EASi antud töö eestvedamisel ning toetamise eest!
Samuti täname kõiki teisi, kes on aidanud kaasa antud sõnastiku loomisele!

Sõnastiku ekspertkomisjoni nimel
Aleksandr Miina

Originaaldokument on leitav http://www.lean.ee/files/Lean_eng-est_dictionary_2013-12-06_Vol3.pdf

 

Jaga postitust:
Tsenter