A3 raport

Inglise keeles – A3 Report

Pideva parendamise meetod, kus ühel A3 lehel tuuakse esile erinevad probleemid, tegevused nende parandamiseks, tegevuste analüüs ja rakenduste tegevuskava. Visualiseerimiseks kasutatakse graafikuid. Toyota muutis A3 raporti analüüsimise standardmeetodiks, millega planeeriti probleemilahenduse harjutusi, jälgiti staatuse aruandeid/ülevaateid, kaardistati väärtusahelat (valuestream mapping).

A3 leht – rahvusvaheline termin lehe jaoks mõõtudega 297×420 mm. A3 lehe ameerika analoog – leht mõõtudega 11х17 tolli

Vt Väärtusahela kaardistamine

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter