ABC tootmisanalüüs

Inglise keeles – ABC Production Analysis

Detailide/toodete rühmitamine nõudluse põhjal. Kulusäästlikus mõtlemises kasutatakse seda analüüsi otsustamaks, kui palju resursse kasutada ühe konkreetse rühma tootmisel ning kui palju mingi rühma detaile/tooteid ladustada. A rühma detaile/tooteid kasutatakse kõige sagedamini, B rühma detaile/tooteid keskmise sagedusega, C rühma detaile/tooteid harva. C rühma detailid/tooted on tihti näiteks vähekasutatavate värvide ja keerukama tootmistehnoloogia kombinatsioonid (näiteks eritellimused).

Vt Voogtootmine (kasutatakse ka Vooltootmine), Tõmbav tootmine

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter