Andon

Inglise keeles – Andon

Visuaalse juhtimise meetod, mis kajastab operatsiooni/masina hetke staatust. Stopptuli või -signaal annab märgi protsessi peatamiseks. Kokkulepitud lahenduste abil viga/kõrvalekalle likvideeritakse. Andon’i eesmärk on fikseerida protsessi staatus (näiteks tööprotsessis sel hetkel osalevad masinad) või kõrvalekaldumised (näiteks masina seisaku aeg, kvaliteediprobleemid, seadmete tehnilised probleemid, operaatori hilinemised, materjalipuudus). Andon võib näidata ka tootmise staatust: planeeritud toodete arv versus juba toodetute hulk.

Kõige levinum andon’i (jaapani keeles „lamp“) liik on kõigile nähtavasse kohta paigutatud lampidega silt. Numbrid sildil vastavad protsessis kasutatavale masinale või operatsioonile. Kui probleem on fikseeritud, süttib vastava numbriga lamp; sama toimub ka juhul, kui operaator tuvastab vea ja vajutab vajalikku nuppu või tõmbab nööri. Vastava lambi süttimisele järgneb vahetu juhi kohene reaktsioon. Andon’i teine levinud liik – nn valgusfoor – paikneb masinate ülaosas: kui operatsioonid töötavad korralikult, põleb roheline tuli; kui ilmneb viga – süttib punane tuli.

Vt Jidoka, Visuaalne juhtimine

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter