Ebatasasus

Inglise keeles – Mura

Töötamise ebatasasus; näiteks töögraafiku kõikumine, mida ei põhjusta mitte lõpptarbija nõudlus, vaid tootmissüsteem ise, või töö tempo ebatasasus, mis sunnib operaatoreid alul kiirustama ja pärast ootama. Ebatasasuse saab enamasti elimineerida juhtkond, kui planeerib ja pöörab rohkem tähelepanu töö tempole.

Muda, Mura ja Muri vastastikune seos

Kulusäästlikus mõtlemises tavaliselt koos kasutatavad kolm terminit (neid nimetatakse kolmaks Miks), mis kirjeldavad ühiselt elimineerimist vajavaid raiskamisi.

On lihtne näidata, kuidas muda, mura ja muri on omavahel seotud ja kuidas ühe elimineerimine toob kaasa ka teiste kadumise.

Oletame, et ettevõttel on vaja viia kliendile kuus tonni materjali ja ta kaalub läbi mitu valikuvõimalust. Üheks võimaluseks on laadida kõik kuus tonni ühele veoautole ja teha üks reisi. Kuid kuna see koormab veoauto üle (auto on mõeldud kolme tonni vedamiseks), on see muri, mis viib riketeni, mis omakorda viivad muda ja mura’ni.

Teiseks võimaluseks on teha kaks reisi, üks nelja ja teine kahe tonniga. Kuid see on mura, sest materjalide kohale jõudmise ebatasasus tekitab ummikuid kliendi vastuvõtmisalal, millele järgneb liiga vähe tööd. Selline lahendus tekitab jälle muri, sest ühe reisi jooksul on veoauto ikkagi ülekoormatud, ja tekib ka muda, kuna ebatasane töötempo raiskab kliendi laotöötajate aega.

Kolmas võimalus on laadida veoautole kaks tonni ja teha kolm reisi. Kuid seegi on kindlasti muda, isegi kui mitte ka mura ja muri, sest veoauto on ainult osaliselt laaditud iga reisi jooksul.

Ainus võimalus elimineerida muda, mura ja muri on laadida veoautole kolm tonni (mis vastab selle mahutavusele) ja teha kaks reisi.

Vt Heijunka.

Jaga postitust:
Tagasi