Infovoog

Inglise keeles – Information Flow

Kliendi soovidest informeerimine tahapoole – info liikumine kliendilt sinna, kus seda vajatakse iga protsessi juhtimiseks.

Ettevõtetes, mille tootmine on ülesehitatud masstootmise põhimõttel, on informatsiooni vood üldjuhul paralleelsed: ennustused voolavad tahapoole ettevõttelt ettevõttele ja tehaselt tehasele; graafikud voolavad tahapoole ettevõttelt ettevõttele ja tehaselt tehasele; igapäevased (või iganädalased või igatunnised) laadimiskorraldused, mis ütlevad igale tehasele, mida välja saata järgmises saadetises; ja kiireloomuline informatsioon, mis tühistab ennustused, graafikud ja laadimiskorraldused, et viia tootmissüsteem vastavusse muutunud tingimustega.

Ettevõtted, mis kasutavad kulusäästliku mõtlemise filosoofiat, üritavad lihtsustada infovoogusid tootmise planeerimise ja informatsiooni tõmbavaid sõlmi kasutades. Infovood liiguvad ülesvoolu eelmisesse tootmispunkti ja sealt tagasi eelmisesse tootmispunkti – ja niimoodi kõige varasemasse tootmispunkti.

Vt Väärtusahela kaardistamine (VSM)

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter