Kaizen’i meistriklass

Inglise keeles – Kaizen Workshop

Töö kaizen’i rühmades, tavaliselt kestusega viis päeva, mille käigus töörühm identifitseerib probleemi ja täiustab protsessi märkimisväärselt.

Tüüpiliseks näiteks on pideva vooga raku loomine ühe nädala jooksul. Selle saavutamiseks koostatakse kaizen-töörühm, mille koosseisus on nii eksperdid ja konsultandid kui ka operaatorid ja liini juhid. Töörühm analüüsib, testib ja standardib uut rakku ning võtab selle kasutusele. Algul tutvuvad osalejad pideva voo printsiipidega, seejärel viivad ennast gemba’s kurssi tegeliku situatsiooniga ja planeerivad raku. Seadmed teisaldatakse ja uut rakku testitakse. Pärast täiustusi standarditakse protsess ja kaizen-töörühm koostab ülevaate ning annab tulemustest aru tippjuhtkonnale.

Vt Gemba; Jishuken; Kaizen; Plaaneeri, Teosta, Kontrolli, Korrigeeri (PDCA).

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter