Kiired üleminekud/Ümberseadistamine mõne minutiga

Inglise keeles – Single Minute Exchange of Die (SMED)

Tootmisseadmete ümberseadistamine ühelt tootenumbrilt teisele nii kiiresti kui võimalik. SMED eeldab seadistamisaja vähendamist niivõrd, et seda võiks tähistada ühekohalise arvuga, seega peab see olema vähem kui 10 minutit.

Shigeo Shingo 1950.-1960. aastatel väljaarendatud võtmeideede järgi tuleb sisemised seadistamisoperatsioonid – mida võib teostada ainult seadme seistes (näiteks uue vormi paigaldamine) – eraldada välimistest operatsioonidest, mida saab teostada seadme töö ajal (näiteks uue vormi toimetamine seadme juurde), ja seejärel tuleb sisemised seadistamisoperatsioonid muuta välimisteks operatsioonideks.

Vt Ümberseadistamine (Changeover), Ümberseadistamisaja vähendamine (Setup Reduction), Shingo.

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter