Kõikehõlmav tulemuslik hooldus

Inglise keeles – Total Productive Maintenance (TPM)

Jaapanis Toyota Grupis esmakordselt Denso firma kasutatud meetodite kogum, mille eesmärk on kindlustada iga tootmisprotsessis osaleva seadme valmisolek vajalikeks operatsioonideks.

Omadusel „kõikehõlmav“ (ing total) on meetodi nimetuses kolm tähendus. Esiteks eeldab meetod kõigi töötajate– mitte ainult tehnilise hoolduse spetsialistide, vaid ka liinijuhtide, tootmisinseneride, kvaliteediekspertide ja operaatorite – täielikku osavõttu protsessist. Teiseks on see suunatud seadmete kogu tootlikkuse tagamisele, pöörates tähelepanu kõigile kuuele peamisele raiskamisliigile, mis on seotud varustusega: seisakuaeg, ümberseadistamisaeg, lühiajalised peatumised, kiiruse kadu, praak ja ümbertegemised. Kolmandaks tegeleb see seadmega kogu selle elutsükli ulatuses, valides tehnilise hoolduse ja täiustamise meetodeid vastavalt sellele, millises tsükli faasis seade asub.

Erinevalt traditsioonilisest ennetavast hooldusest, mida teostab tehniline personal, kaasab TPM jooksvaks hoolduseks, parandusprojektideks ja lihtsamaks remondiks operaatorid. Näiteks teostavad operaatorid niisuguseid igapäevaseid operatsioone nagu seadmete määrimine, puhastamine, ülevaatamine ja poltide pingutamine.

Vt Seadmete Kogumõjusus (Overall Equipment Effectiveness).

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter