Kulude lineaarsus

Inglise keeles – Capital Linearity

Tootmismasinate valiku ja soetamise põhimõte, mis võimaldab paindlikult reageerida nõudluse varieerumisele, ilma et kulud ühiku kohta olulisel määral muutuksid. Sellisel juhul võib ressursside vajadus ühe toodetud eseme kohta jääda peaaegu samaks (lineaarne sõltuvus).

Näiteks kui on vaja võimaldada tootmisvõimsust 100 000 ühikut aastas, võib tootja osta masinate komplekti tootmisvõimsusega 100 000 ühikut aastas ja ühendada need üheks pidevaks tootmisliiniks (esimene alternatiiv). Teine võimalus on osta 10 väiksemat masinakomplekti ja moodustada neist 10 rakku, kus iga raku tootmisvõimsus on 10 000 ühikut aastas (teine alternatiiv).

Kui 100 000 ühiku ennustus osutub õigeks, siis võib pidev liin tootmisvõimsusega 100 000 ühikut olla kapitali kasutamise poolest kõige tõhusam. Kuid juhul, kui tegelik nõudlus ei vasta ennustusele, on teisel võimalusel hulk eeliseid:

Kui nõudlus on suurem kui ennustatud 100 000 ühikut, siis võib tootja lisada uue liini tootmisvõimsusega 100 000 ühikut või ainult nõutud rakkude arvu tootmisvõimsusega á 10 000 ühikut. Nõudluse muutudes muutub kapitali investeerimine toodangu ühiku kohta rakkude lisamisel ainult vähesel määral. Sõltuvus on peaaegu lineaarne.

Kui tegelik nõudlus on väiksem ennustatud nõudlusest, tekivad tõsisemad probleemid. Esimesel juhul on peaaegu võimatu säilitada tootmise efektiivsust tootmisvõimsuse vähenedes. Alternatiiv aga võimaldab vähendada tootmisvõimsust nõutavat arvu rakke sulgedes (säilitades samal ajal töötava raku efektiivsuse).

Vt. Monument, „Õiged tööriistad“

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter