Laadimist ootav varu

Inglise keeles – Shipping Stock

Tooted laadimisalas, tehase allavoolu otsas, mida akumuleeritakse järgmiseks saadetiseks. (Need on üldjuhul proportsionaalsed transporditava partii suurusega ja ärasaatmise sagedusega.) Samuti kasutatakse terminit tsükliline varu (ing cycle stock).

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter