LAMDA tsükkel

Inglise keeles – LAMDA cycle

Kulusäästlikul tootmisel ja protsessiarendusel põhinev õppetsükkel, mis hõlmab arendaja tegevuse viit klassi:

  1. Vaata (ing Look): harjuta vahetut jälgimist (e mine ja vaata ise).
  2. Küsi (ing Ask): probleemi tuumani jõudmiseks püstita põhjalikult läbimõeldud küsimusi, näiteks küsides korduvalt „miks?“, et tuvastada potentsiaalsed algpõhjused.
  3. Modelleeri (ing Model): kasuta analüüsi, simulatsiooni ja prototüüpe oodatava käitumise ennustamiseks.
  4. Aruta (ing Discuss): räägi oma tähelepanekutest, mudelitest ja hüpoteesidest vastavate allsüsteemide mentorite ja arendajatega.
  5. Tegutse (ing Act): testi oma arusaamist katseliselt või leia muu võimalus oma järeldusi tõendada.

LAMDA tsükli eesmärk on soodustada pidevat iseseisvat õppimist ja sügavat arusaamist arendusorganisatsioonis.

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter