Multiprotsessiline juhtimine

Inglise keeles – Multiprocess Handling

Töökorralduse meetod, mille korral operaatorid teenindavad rohkem kui üht protsessi, mis on paigutatud toote voo põhimõtte järgi. Operaatoritele on vaja õpetada töötamist erinevate seadmeliikidega (näiteks painutusmasina, surupressi ja testimisseadmega), et nad saaksid koos tootega läbida raku operatsioone. (Samuti nimetatakse seda mitme eriala õpetuseks (ing cross-training)).

Nimetatud meetod erineb tavalisest masstootmise töökorraldusest, kus operaatoreid paigutatakse erinevatasse töökodadesse – treimis-, freesimis-, lihvimiskotta – töötama ainult ühe masinaliigiga ja valmistama detailipartiisid, mis edastatakse teistesse töökodadesse.

Vt Multimasina juhtimine.

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter