Näidutahvel

Inglise keeles – Dashboard

Informeerimise vahend, mis sisaldab valitud protsesside näitajate hetkeseisu. Üldjuhul on need näitajad seotud strateegia või tegevusplaaniga. Näidutahvel aitab juhil plaani kontrollida ja kohandada ning võimaldab saadud informatsioonile kiiresti reageerida.

Väärtusahela kaardid ja näidutahvlid täiendavad üksteist: kaardid esitavad kriitilisi küsimusi, millega tegeletakse PDCA tsükli planeerimise faasis. Näidutahvlid esitavad küsimusi, millele juhid peavad leidma vastused kontrollimise ja korrigeerimise faasis.

Vt Planeeri, Teosta, Kontrolli, Korrigeeri (PDCA), Väärtusahela kaardistamine

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter