Piimaring

Inglise keeles – Milk Run

Ettevõtetevaheliste materjalivoogude kiirendamise meetod, mis seisneb veoautode marsruudi seadmises nii, et nad saaksid teha selle jooksul palju peale- ja mahalaadimisi paljude ettevõtete juures. Mitut ettevõtet ühendava piimaringi sagedaste peale- ja mahalaadimiste süsteem võimaldab vähendada varusid ja reageerimisaega kogu väärtusahela ulatuses, võrreldes ühe auto täis laadimise taga ootava otsese saatmisega ühest ettevõttest teise. Piimaringi-sõidud ettevõtete vahel on sarnased materjali käsitlemise marsruutidega ettevõtte sees.

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter