Planeeri, Teosta, Kontrolli, Korrigeeri

Inglise keeles – Plan, Do, Check, Act (PDCA)

Pideva parendamise tsükkel teaduslikul meetodil, mis seisneb protsessi muutuse pakkumises ja juurutamises, tulemuste hindamises ja vastavate meetmete tarvitusele võtmises. Seda meetodit teatakse ka kui Demingi tsüklit (ing Deming Cycle) ja Demingi ratast (ing Deming wheel) W. Edwards Demingi järgi, kes esitles seda kontsepti Jaapanis 1950. aastatel.

PDCA tsüklis on neli etappi:

Planeeri (ing Plan): määratle protsessi eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud muutused.

Teosta (ing Do): rakenda muutused.

Kontrolli (ing Check): hinda tulemuste tõhusust.

Korrigeeri (ing Act): standardi ja stabiliseeri muutus või alusta tsüklit uuesti, sõltuvalt tulemustest.

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter