Rakk

Inglise keeles – Cell

Toote töötlemisetappide paigutus üksteise kõrvale nii, et detailid, dokumendid jms töödeldakse peaaegu pideva voona, kas ühekaupa või väiksemate partiidena, mis säilivad läbi kõikide protsessi etappide.

Üldjuhul rakk projekteeritakse U-kujuliselt, sest selline paigutus minimeerib operaatori kõndimise ja võimaldab kasutada tööülesannete täitmisel erinevaid operaatorite kombinatsioone. Sellel on suur tähtsus Lean-tootmise seisukohalt, sest operaatorite hulk võib muutuda nõudluse muutumisel. Ukujuline paigutus võimaldab nt protsessi esimese ja viimase sammu teha samal operaatoril ning säilitada sellega töö tempo ja voo pidevus.

Paljud ettevõtted kasutavad termineid rakk (ing cell) ja liin (ing line) samas tähenduses.

Levinud on mõtteviis, et materjal peab liikuma läbi raku operaatori jaoks paremalt vasakule, sest enamik inimesi on paremakäelised ja paremalt vasakule töötamine on efektiivsem ja loomulikum.

Vt Pidev voog, Operaatori Tasakaalustamise kaart, Standarditud töö

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter