Seadmete Kogumõjusus (SKM või OEE)

Inglise keeles – Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Kõikehõlmava tulemusliku hoolduse näitaja, mis kajastab seadmete kasutamise efektiivsuse taset.

Seadmete kogumõjusus arvutatakse kolme elemendi baasil: Kasutatavuse tase (ing availability rate) väljendab seisakute tõttu (nagu masinate vead ja seadistused) kaotatud aega protsendina planeeritud tööajast. Teostuse tase (ing performance rate) väljendab töökiiruse vähenemisest tingitud kadu – seadmete planeeritust väiksem töökiirus ja mõnesekundilised katkestused. Kvaliteedi tase (ing quality rate) väljendab praaktoodangust ja ümbertegemistest tingitud kadu protsendina detailide kogutoodangust.

OEE saamiseks nimetatud elemente korrutatakse omavahel:
Kasutatavuse tase x Teostuse tase x Kvaliteedi tase = OEE
Kui kasutatavus võrdub 90%, teostus on 95% ja kvaliteet on 99%, siis
0.90 х 0.95 х 0.99 = 84.6% OEE

Tavaliselt fookustub seadmete kogumõjusus nn kuuele enim levinud ajakaole (ing six major losses) – masinarikked, seadistused, väikesed seisakud, seadmete töökiiruse vähenemine, praak ja ümbertegemised –, kuid mõned ettevõtted lisavad ka muid näitajaid, mida peavad oma ärile tähtsateks.

Vt Kõikehõlmav tulemuslik hooldus (Total Productive Maintenance, TPM).

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter