Seiskamiskoha süsteem

Inglise keeles – Fixed-Position Stop System

Meetod koosteliinide probleemide lahendamiseks: kui ilmneb probleem, mida pole võimalik lahendada töötsükli ajal, peatatakse liin töötsükli lõpus selleks ettenähtud kohal.

Ettemääratud kohal seiskamise süsteemis tõmbab operaator detailide, tööriistade, materjalide tarne, ohutustingimustega vms seotud probleemi märgates nööri või vajutab nuppu, et anda märku vahetuse vanemale. Vahetuse vanem hindab olukorda ja otsustab, kas probleemi on võimalik lahendada enne jooksva töötsükli lõppu. Kui see on võimalik, algseadistab vahetuse vanem signaalsüsteemi selleks, et liin ei seiskaks. Kui probleemi ei saa lahendada tsükliaja jooksul, seiskub liin töötsükli lõpus.

Ettemääratud kohal seiskamise süsteemi hakati kasutama Toyotas selleks, et lahendada kolm järgmist probleemi:

  1. tootmistöötajate vastumeelsus tõmmata signaalnööri juhul, kui selle tulemusena seiskub viivitamatult terve liin;
  2. liini mittevajalikud seiskamised selliste väiksemate probleemide tõttu, mida saab lahendada ühe töötsükli jooksul;
  3. vajadus seisata liin töötsükli lõpus, mitte keskel, väldib segadust, kvaliteedi ja ohutuse probleeme, sest ei ole vaja alustada tööd uuesti tsükli keskel.

Ettemääratud kohal seiskamise süsteem on jidoka (s.o kvaliteetse tootmise) meetod manuaalselt juhitavate koosteliinide jaoks.

Vt Andon, Jidoka

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter