Soovitud olukorra kaart

Inglise keeles – Future-State Map or Desired State Map

Vt Väärtusahela kaardistamine

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter