Soovitud olukorra kirjeldus

Inglise keeles – Ideal-State Map

Vt Väärtusahela kaardistamine (VSM)

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter