Strateegia „lahtiharutamine“

Inglise keeles – Strategy Deployment

Juhtimisprotsess, mis viib organisatsiooni funktsioonid ja tegevused vastavusse – nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt – selle strateegiliste eesmärkidega. Arendatakse välja spetsiaalne (tavaliselt aasta-) plaan, mis sisaldab täpseid eesmärke, tegevusi, tähtaegasid, kohustusi ja näitajaid.

Strateegia „lahtiharutamine“, tuntud ka jaapanikeelse terminina kui hoshin kanri, võib alata kui ülalt alla protsess, kui ettevõte alles alustab üleminekut kulusäästlikule mõtlemisele. Kuid peale peaeesmärkide seadmise peab see muutuma ülalt alla ja alt üles protsessiks: vanemjuhid ja projektitiimid peavad koos arutama ressursse ja aega – nii saadaval olevaid kui ka eesmärkide saavutamiseks vajalikke. Seda dialoogi nimetatakse tihti terminiga „püüa pall“ (ing catchball) või jaapanikeelselt nemawashi, viidates sellele, et ideid visatakse edasi-tagasi nagu palli.

Eesmärk on sobitada saadaval olevaid ressursse soovitud projektidega nii, et ainult soovitud, tähtsad ja saavutatavad projektid saaksid heakskiidu. (Seda tehakse selleks, et vältida paljude ettevõtete praktikat, kui asutakse paljude parendusprojektide kallale, kuid ei lõpetata neid osakondadevahelise kokkulepe ja ressursside puudumise tõttu).

Kui organisatsioon teeb edusamme kulusäästlikus transformatsioonis ja poliitika „lahtiharutamises“, peab protsess muutuma veelgi mitmekülgsemaks (ülalt alla – alt üles), mille korral iga organisatsiooni liige teeb ettepanekuid tootlikkuse parendamiseks. Küps kulusäästlik ettevõte võib nimetada seda protsessi strateegia tasandamiseks (ing strategy alignment) või poliitika juhtimiseks (ing policy management).

Vt Nemawashi, Planeeri, Teosta, Kontrolli, Korrigeeri (PDCA).

Jaga postitust:
Tagasi
Tsenter